,

Press

Välkommen till Nivaagaards målning samling pressrum.
Här kan du ladda ner pressmaterial om utställningar och evenemang på Nivaagaards Malerisamling.

Bilder får användas fritt av pressen i samband med att samlingen Nivaagaards Malerisamling och museet specialutställningar omnämns.
Äganderätten måste anges.

För övriga upplysningar, kontakta: PR och eventcurator Maria Westh, mw@nivaagaard.dk

 

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@