,

Velde Adriaen van de

Adriaen van de Velde 
Får och bagge, 1658
Olja på duk, 45,5 x 58,5 cm.
Inventarienummer: 0057NMK
Överförd, 1908

 

Den ökade betydelsen Adrian van de Velde gav gårdsdjur i sina landskapsmålningar krävde ingående studier av djur i deras naturliga miljö. Enligt den samtida konsthistorikern Arnold Houbraken gav konstnären sig av på veckolånga utflykter för att studera djurlivet och den nederländska naturen. I denna målning förnimmer man Veldes intresse för att fånga de olika djurarternas unika egenskaper och beteende. Ett får ligger framför en fålla medan en bagge bräker bakom det. På fårets högra sida finns en flock duvor och två höns, varav den ena sprätter omkring på jakt efter föda. Nära fårfållan i bakgrunden syns en liggande svart gris, medan man bakom hönsen och duvorna har utsikt över en äng där boskap betar. Adriaen Van de Veldes friluftsstudier blev ett viktigt led i utvecklingen av det realistiska nederländska landskapsmåleriet i mitten av 1600-talet.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Adriaen van de Velde (1636-1672)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Adriaen van de Velde 
Får och bagge, 1658
Olja på duk, 45,5 x 58,5 cm.
Inventarienummer: 0057NMK
Överförd, 1908

 

Den ökade betydelsen Adrian van de Velde gav gårdsdjur i sina landskapsmålningar krävde ingående studier av djur i deras naturliga miljö. Enligt den samtida konsthistorikern Arnold Houbraken gav konstnären sig av på veckolånga utflykter för att studera djurlivet och den nederländska naturen. I denna målning förnimmer man Veldes intresse för att fånga de olika djurarternas unika egenskaper och beteende. Ett får ligger framför en fålla medan en bagge bräker bakom det. På fårets högra sida finns en flock duvor och två höns, varav den ena sprätter omkring på jakt efter föda. Nära fårfållan i bakgrunden syns en liggande svart gris, medan man bakom hönsen och duvorna har utsikt över en äng där boskap betar. Adriaen Van de Veldes friluftsstudier blev ett viktigt led i utvecklingen av det realistiska nederländska landskapsmåleriet i mitten av 1600-talet.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Adriaen van de Velde (1636-1672)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@