,

Okänd konstnär. Målad i Adriaen van de Weldes stil

Okänd konstnär. Målad i Adriaen van de Weldes stil
Nederländskt landskap med får, bagge, get och fjäderfän framför en stuga, 1658
Olja på duk, 45,5 x 56,7 cm.
Inventarienummer: 0057NMK
Förvärv: Köpt i Paris 1903

 

Framför ett fåll ses ett liggande får, medan en bagge bräker bakom det. Till höger om fåret finns en flock duvor och två höns, varav det ena struttar runt och letar efter mat. Nära fårfållan i bakgrunden ses en liggande svart gris, medan bakom hönsen och duvorna finns en utsikt över en äng där några nötkreatur betar.  Tavlan har tidigare tillskrivits den nederländska konstnären Adriaen van de Velde, som med sina friluftstudier anses vara en viktig del i utvecklingen av det realistiska nederländska landskapsmåleriet i mitten av 1600-talet. Efter en teknisk och konsthistorisk expertbedömning tillskrivs verket inte längre Van de Velde. Konstnären till denna tavla har haft ingående kunskap om Van de Veldes produktion, och det är möjligt att konstnären kan ha varit knuten till Van de Veldes verkstad som lärling.

 

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Okänd konstnär. Målad i Adriaen van de Weldes stil
Nederländskt landskap med får, bagge, get och fjäderfän framför en stuga, 1658
Olja på duk, 45,5 x 56,7 cm.
Inventarienummer: 0057NMK
Förvärv: Köpt i Paris 1903

 

Framför ett fåll ses ett liggande får, medan en bagge bräker bakom det. Till höger om fåret finns en flock duvor och två höns, varav det ena struttar runt och letar efter mat. Nära fårfållan i bakgrunden ses en liggande svart gris, medan bakom hönsen och duvorna finns en utsikt över en äng där några nötkreatur betar.  Tavlan har tidigare tillskrivits den nederländska konstnären Adriaen van de Velde, som med sina friluftstudier anses vara en viktig del i utvecklingen av det realistiska nederländska landskapsmåleriet i mitten av 1600-talet. Efter en teknisk och konsthistorisk expertbedömning tillskrivs verket inte längre Van de Velde. Konstnären till denna tavla har haft ingående kunskap om Van de Veldes produktion, och det är möjligt att konstnären kan ha varit knuten till Van de Veldes verkstad som lärling.

 

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@