,

Melbye Anton

Anton Melbye 
Ett fartyg i grov sjö vid solnedgången, 1847
Olja på duk, 38 x 47 cm.
Inventarienummer: 0124NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Med en utpräglad romantisk sensibilitet utförde Anton Melbye en rad stämningsfulla motiv av fartyg i grov sjö. Här lyfts den dramatiska återgivningen av hav, himmel och ljus fram, medan den närgående studien av skeppet intar en underordnad roll. I denna marina målning har konstnären velat ge uttryck åt en våldsam atmosfär till sjöss genom att betona kontrasten mellan kvällshimlens skarpa ljus och de böljande vågorna under den hotfulla himlen. Huvudmotivet är en fiskekutters intensiva kamp mot de stormiga vågorna. De utspända seglen vittnar om den starka vinden, medan kutterns kantrade position bidrar till att framhäva spänningen i händelsen. Med sina dramatiska sjömålningar blev Melbye internationellt erkänd i sin samtid som en av de få danska marinmålarna.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Anton Melbye (1818-1875)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Anton Melbye 
Ett fartyg i grov sjö vid solnedgången, 1847
Olja på duk, 38 x 47 cm.
Inventarienummer: 0124NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Med en utpräglad romantisk sensibilitet utförde Anton Melbye en rad stämningsfulla motiv av fartyg i grov sjö. Här lyfts den dramatiska återgivningen av hav, himmel och ljus fram, medan den närgående studien av skeppet intar en underordnad roll. I denna marina målning har konstnären velat ge uttryck åt en våldsam atmosfär till sjöss genom att betona kontrasten mellan kvällshimlens skarpa ljus och de böljande vågorna under den hotfulla himlen. Huvudmotivet är en fiskekutters intensiva kamp mot de stormiga vågorna. De utspända seglen vittnar om den starka vinden, medan kutterns kantrade position bidrar till att framhäva spänningen i händelsen. Med sina dramatiska sjömålningar blev Melbye internationellt erkänd i sin samtid som en av de få danska marinmålarna.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Anton Melbye (1818-1875)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@