,

Melbye Anton

Anton Melbye 
Lugn kväll i Köpenhamns redd, 1847
Olja på duk, 35 x 45 cm.
Inventarienummer: 0125NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

I denna stämningsfulla bild har Anton Melbye gått i mästaren C. W. Eckersbergs fotspår och utfört ett marint motiv från Köpenhamns redd. Där Eckersberg skildrade Thorvaldsens festliga ankomst till och mottagning vid Köpenhamns redd år 1838 har Melbye i sitt motiv fångat en mer tidlös kvällsstämning vid redden. Konstnären har varit fascinerad av hur skenet från den gyllene kvällshimlen sporadiskt återspeglas i vattnets spegelblanka yta. Den fridfulla atmosfären understryks av den lilla roddbåten i förgrunden som driver tryggt och säkert i lugna vatten. Med sitt lugna uttryck skiljer sig stämningsbilden från Melbyes tidigare historiska motiv från samma ställe.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Anton Melbye (1818-1875)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Anton Melbye 
Lugn kväll i Köpenhamns redd, 1847
Olja på duk, 35 x 45 cm.
Inventarienummer: 0125NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

I denna stämningsfulla bild har Anton Melbye gått i mästaren C. W. Eckersbergs fotspår och utfört ett marint motiv från Köpenhamns redd. Där Eckersberg skildrade Thorvaldsens festliga ankomst till och mottagning vid Köpenhamns redd år 1838 har Melbye i sitt motiv fångat en mer tidlös kvällsstämning vid redden. Konstnären har varit fascinerad av hur skenet från den gyllene kvällshimlen sporadiskt återspeglas i vattnets spegelblanka yta. Den fridfulla atmosfären understryks av den lilla roddbåten i förgrunden som driver tryggt och säkert i lugna vatten. Med sitt lugna uttryck skiljer sig stämningsbilden från Melbyes tidigare historiska motiv från samma ställe.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Anton Melbye (1818-1875)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@