,

Kølle C. A.

C. A. Kølle
Via San Nicola di Tolentino i Rom, 1871
Olja på duk, 66 x 54 cm.
Inventarienummer: 0091NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

I Eckersbergs anda utförde C.A. Kølle flera arkitekturmålningar under sin vistelse i Rom. Liksom läromästaren målade han både Vestatemplet och Colosseum. Här är kyrkan San Nicola di Tolentino avbildad i det skarpa sydländska dagsljuset. En person promenerar längs grusvägen med ryggen mot kyrkan. Friska blå färgnyanser dominerar himlen över vägen. Fastän kyrkan utgör kompositionens centrum skuggas den delvis av muren längs grusvägen och ögat dras istället naturligt mot den lätt flimrande återgivningen av vegetationen längs vägkanten och det majestätiska pinjeträdet. Konstnären har således inte försökt återge en överskådlig helhetsbild av kyrkans arkitektur, utan koncentrerat sig på att framhäva omgivningen. Samtidigt är motivet kraftigt influerat av Constantin Hansens En gata i Rom från 1837 (SMK) som har samma gata som motiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Claus Anton Kølle (1827-1872)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

C. A. Kølle
Via San Nicola di Tolentino i Rom, 1871
Olja på duk, 66 x 54 cm.
Inventarienummer: 0091NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

I Eckersbergs anda utförde C.A. Kølle flera arkitekturmålningar under sin vistelse i Rom. Liksom läromästaren målade han både Vestatemplet och Colosseum. Här är kyrkan San Nicola di Tolentino avbildad i det skarpa sydländska dagsljuset. En person promenerar längs grusvägen med ryggen mot kyrkan. Friska blå färgnyanser dominerar himlen över vägen. Fastän kyrkan utgör kompositionens centrum skuggas den delvis av muren längs grusvägen och ögat dras istället naturligt mot den lätt flimrande återgivningen av vegetationen längs vägkanten och det majestätiska pinjeträdet. Konstnären har således inte försökt återge en överskådlig helhetsbild av kyrkans arkitektur, utan koncentrerat sig på att framhäva omgivningen. Samtidigt är motivet kraftigt influerat av Constantin Hansens En gata i Rom från 1837 (SMK) som har samma gata som motiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Claus Anton Kølle (1827-1872)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@