,

Eckersberg C. W.

C. W. Eckersberg
Andakt vid den heliga porten i Peterskyrkan, ca. 1814
Olja på duk, 31 x 27 cm.
Inventarienummer: 0076NMK
Förvärvad före 1895. Överförd till museet 1908

 

Eckersberg har förmodligen iakttagit denna lilla scen i sin romerska vardag. Den skildrar en familjeritual där en gudmor håller upp ett nyfött spädbarn mot korset på den igenmurade heliga porten i Peterskyrkans förhall. Porten öppnas endast vid särskilda jubelår som inträffar vart 25:e år. Ett ögonblicksscen bland tusentals liknande i dåtidens Rom. Målningen är en blandning av arkitekturstudie med staffagefigurer och genrebild från dåtidens romerska folkliv. Eckersbergs nyktra förhållningssätt till motivet och kompositionen är tydlig. Figurerna framstår som skulpturala på samma sätt som arkitekturen och samspelar med denna i en rad dynamiska linjer och diagonaler i kyrkorummet. Det ger målningen en något statisk prägel, som ett universum som lyfts ut ur tid och rum.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)
Eckersberg var elev till Nicolai Abildgaard och har i konsthistorien fått smeknamnet Den danska målakonstens fader, eftersom han var den första professorn som grundade en skola och fick ett antal av de mest kända guldålderkonstnärerna som elever. Han bröt med 1700-talets idealiserade konst och införde en ny form av realism baserad på naturstudier och kompositionsprinciper. 1810, erhöll han Akademiens stora guldmedalj och tillbringade sedan ett år som elev hos den stora neo-klassiska målaren Jacques-Louis David i Paris. Eckersberg var den förste som introducerade direkta naturstudier vid Kunstakademiet och fick därmed en avgörande betydelse för guldålderkonstens utveckling i Danmark. Han hade stort inflytande på flera unga konstnärer, så som Martinus Rørbye, Christen Købke, Constantin Hansen, Jørgen Roed och Wilhelm Marstrand.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

C. W. Eckersberg
Andakt vid den heliga porten i Peterskyrkan, ca. 1814
Olja på duk, 31 x 27 cm.
Inventarienummer: 0076NMK
Förvärvad före 1895. Överförd till museet 1908

 

Eckersberg har förmodligen iakttagit denna lilla scen i sin romerska vardag. Den skildrar en familjeritual där en gudmor håller upp ett nyfött spädbarn mot korset på den igenmurade heliga porten i Peterskyrkans förhall. Porten öppnas endast vid särskilda jubelår som inträffar vart 25:e år. Ett ögonblicksscen bland tusentals liknande i dåtidens Rom. Målningen är en blandning av arkitekturstudie med staffagefigurer och genrebild från dåtidens romerska folkliv. Eckersbergs nyktra förhållningssätt till motivet och kompositionen är tydlig. Figurerna framstår som skulpturala på samma sätt som arkitekturen och samspelar med denna i en rad dynamiska linjer och diagonaler i kyrkorummet. Det ger målningen en något statisk prägel, som ett universum som lyfts ut ur tid och rum.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)
Eckersberg var elev till Nicolai Abildgaard och har i konsthistorien fått smeknamnet Den danska målakonstens fader, eftersom han var den första professorn som grundade en skola och fick ett antal av de mest kända guldålderkonstnärerna som elever. Han bröt med 1700-talets idealiserade konst och införde en ny form av realism baserad på naturstudier och kompositionsprinciper. 1810, erhöll han Akademiens stora guldmedalj och tillbringade sedan ett år som elev hos den stora neo-klassiska målaren Jacques-Louis David i Paris. Eckersberg var den förste som introducerade direkta naturstudier vid Kunstakademiet och fick därmed en avgörande betydelse för guldålderkonstens utveckling i Danmark. Han hade stort inflytande på flera unga konstnärer, så som Martinus Rørbye, Christen Købke, Constantin Hansen, Jørgen Roed och Wilhelm Marstrand.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@