,

Eckersberg C. W.

C. W. Eckersberg
Korvetten Najaden under segel, ca. 1834
Olja på duk, 48 x 55,5 cm.
Inventarienummer: 0079NMK
Förvärvad före 1895. Överförd till museet 1908

 

Under 1830- och 1840-talen var Eckersberg passionerat upptagen med marint måleri. Trots förlusten av flottan 1807, var Danmark fortfarande en sjöfartsnation. Fartygens estetik måste ha tilltalat Eckersbergs intresse för perspektivlära och han var under perioden den ledande målaren inom marint måleri. 1833 var Eckersberg på en två veckor lång resa med korvetten Najadenen och under de följande åren målade han fartyget minst fem gånger. Konstnären företog ytterligare resor av denna typ, såväl korta som långa, ombord på de fartyg han var han intresserad av. Längs vägen tog han detaljerade anteckningar om vittring, vågornas utseende under olika vindförhållanden, om vilka segel fartyget använde, samt om rutten och manövrar i övrigt.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)
Eckersberg var elev till Nicolai Abildgaard och har i konsthistorien fått smeknamnet Den danska målakonstens fader, eftersom han var den första professorn som grundade en skola och fick ett antal av de mest kända guldålderkonstnärerna som elever. Han bröt med 1700-talets idealiserade konst och införde en ny form av realism baserad på naturstudier och kompositionsprinciper. 1810, erhöll han Akademiens stora guldmedalj och tillbringade sedan ett år som elev hos den stora neo-klassiska målaren Jacques-Louis David i Paris. Eckersberg var den förste som introducerade direkta naturstudier vid Kunstakademiet och fick därmed en avgörande betydelse för guldålderkonstens utveckling i Danmark. Han hade stort inflytande på flera unga konstnärer, så som Martinus Rørbye, Christen Købke, Constantin Hansen, Jørgen Roed och Wilhelm Marstrand.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

C. W. Eckersberg
Korvetten Najaden under segel, ca. 1834
Olja på duk, 48 x 55,5 cm.
Inventarienummer: 0079NMK
Förvärvad före 1895. Överförd till museet 1908

 

Under 1830- och 1840-talen var Eckersberg passionerat upptagen med marint måleri. Trots förlusten av flottan 1807, var Danmark fortfarande en sjöfartsnation. Fartygens estetik måste ha tilltalat Eckersbergs intresse för perspektivlära och han var under perioden den ledande målaren inom marint måleri. 1833 var Eckersberg på en två veckor lång resa med korvetten Najadenen och under de följande åren målade han fartyget minst fem gånger. Konstnären företog ytterligare resor av denna typ, såväl korta som långa, ombord på de fartyg han var han intresserad av. Längs vägen tog han detaljerade anteckningar om vittring, vågornas utseende under olika vindförhållanden, om vilka segel fartyget använde, samt om rutten och manövrar i övrigt.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)
Eckersberg var elev till Nicolai Abildgaard och har i konsthistorien fått smeknamnet Den danska målakonstens fader, eftersom han var den första professorn som grundade en skola och fick ett antal av de mest kända guldålderkonstnärerna som elever. Han bröt med 1700-talets idealiserade konst och införde en ny form av realism baserad på naturstudier och kompositionsprinciper. 1810, erhöll han Akademiens stora guldmedalj och tillbringade sedan ett år som elev hos den stora neo-klassiska målaren Jacques-Louis David i Paris. Eckersberg var den förste som introducerade direkta naturstudier vid Kunstakademiet och fick därmed en avgörande betydelse för guldålderkonstens utveckling i Danmark. Han hade stort inflytande på flera unga konstnärer, så som Martinus Rørbye, Christen Købke, Constantin Hansen, Jørgen Roed och Wilhelm Marstrand.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@