,

Eckersberg C. W.

C. W. Eckersberg
Månskensbild, 1821
Olja på duk, 48 x 63,5 cm.
Inventarienummer: 0077NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine och Alfred Hage före 1891. Överförd till museet 1908

 

Eckersberg hade hela livet en stor förkärlek till fartyg och var i perioder även mycket upptagen med att måla dem. Vid ett tillfälle övervägde han även att skriva en avhandling om allt det som det marina- eller havsmåleriet kräver av en konstnär. Denna tidiga kvällsbild med den lilla, vita månen som kastar Sitt sken över scenen med fartyg och personer som lastar av från en båt, är sällsynt i Eckersbergs marina produktion. Det är kav lugnt, silvergrått vatten och månens ljus på molnen och vattnet ger ett rent, tydligt och mycket stämningsfullt uttryck. Liknande stämningsbilder, var dock inte en typisk genre för Eckersberg, då den mörka paletten och nedtonade belysningen harmonierade dåligt med hans vetenskapliga förhållningssätt till perspektiv och komposition.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)
Eckersberg var elev till Nicolai Abildgaard och har i konsthistorien fått smeknamnet Den danska målakonstens fader, eftersom han var den första professorn som grundade en skola och fick ett antal av de mest kända guldålderkonstnärerna som elever. Han bröt med 1700-talets idealiserade konst och införde en ny form av realism baserad på naturstudier och kompositionsprinciper. 1810, erhöll han Akademiens stora guldmedalj och tillbringade sedan ett år som elev hos den stora neo-klassiska målaren Jacques-Louis David i Paris. Eckersberg var den förste som introducerade direkta naturstudier vid Kunstakademiet och fick därmed en avgörande betydelse för guldålderkonstens utveckling i Danmark. Han hade stort inflytande på flera unga konstnärer, så som Martinus Rørbye, Christen Købke, Constantin Hansen, Jørgen Roed och Wilhelm Marstrand.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

C. W. Eckersberg
Månskensbild, 1821
Olja på duk, 48 x 63,5 cm.
Inventarienummer: 0077NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine och Alfred Hage före 1891. Överförd till museet 1908

 

Eckersberg hade hela livet en stor förkärlek till fartyg och var i perioder även mycket upptagen med att måla dem. Vid ett tillfälle övervägde han även att skriva en avhandling om allt det som det marina- eller havsmåleriet kräver av en konstnär. Denna tidiga kvällsbild med den lilla, vita månen som kastar Sitt sken över scenen med fartyg och personer som lastar av från en båt, är sällsynt i Eckersbergs marina produktion. Det är kav lugnt, silvergrått vatten och månens ljus på molnen och vattnet ger ett rent, tydligt och mycket stämningsfullt uttryck. Liknande stämningsbilder, var dock inte en typisk genre för Eckersberg, då den mörka paletten och nedtonade belysningen harmonierade dåligt med hans vetenskapliga förhållningssätt till perspektiv och komposition.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)
Eckersberg var elev till Nicolai Abildgaard och har i konsthistorien fått smeknamnet Den danska målakonstens fader, eftersom han var den första professorn som grundade en skola och fick ett antal av de mest kända guldålderkonstnärerna som elever. Han bröt med 1700-talets idealiserade konst och införde en ny form av realism baserad på naturstudier och kompositionsprinciper. 1810, erhöll han Akademiens stora guldmedalj och tillbringade sedan ett år som elev hos den stora neo-klassiska målaren Jacques-Louis David i Paris. Eckersberg var den förste som introducerade direkta naturstudier vid Kunstakademiet och fick därmed en avgörande betydelse för guldålderkonstens utveckling i Danmark. Han hade stort inflytande på flera unga konstnärer, så som Martinus Rørbye, Christen Købke, Constantin Hansen, Jørgen Roed och Wilhelm Marstrand.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@