,

Bloch Carl

Carl Bloch
Två kvinnor som samtalar, 1874
Olja på trä, 43 x 32 cm. (avrundad upptill)
Inventarienummer: 0072NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Två tvätterskor talar med varandra i en dörröppning. Den talande vänder sig med ivriga gester mot den andra, som verka förhålla sig skeptisk till det hon hör. I Carl Blochs genremålningar var det ofta det köpenhamnska proletariatet som stod i fokus. Han skildrade allt från tjänstemän och gatumusikanter till tvätterskor i humoristiska vardagssituationer. Gemensamt för motiven är den lätt karikerade mimiken och rörelserna som Bloch tilldelade sina figurer. I denna målning tydliggörs den ena tvätterskans avvaktande hållning genom det tvivlande ansiktsuttrycket och de korslagda armarna, medan den andra med tydliga gester ger uttryck för en insisterande iver. Motivet har kopplingar tillbaka till de holländska guldåldermålarnas kvicka och ofta överdrivna avbildningar av bondelivet.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Carl Bloch (1834-1890)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Carl Bloch
Två kvinnor som samtalar, 1874
Olja på trä, 43 x 32 cm. (avrundad upptill)
Inventarienummer: 0072NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Två tvätterskor talar med varandra i en dörröppning. Den talande vänder sig med ivriga gester mot den andra, som verka förhålla sig skeptisk till det hon hör. I Carl Blochs genremålningar var det ofta det köpenhamnska proletariatet som stod i fokus. Han skildrade allt från tjänstemän och gatumusikanter till tvätterskor i humoristiska vardagssituationer. Gemensamt för motiven är den lätt karikerade mimiken och rörelserna som Bloch tilldelade sina figurer. I denna målning tydliggörs den ena tvätterskans avvaktande hållning genom det tvivlande ansiktsuttrycket och de korslagda armarna, medan den andra med tydliga gester ger uttryck för en insisterande iver. Motivet har kopplingar tillbaka till de holländska guldåldermålarnas kvicka och ofta överdrivna avbildningar av bondelivet.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Carl Bloch (1834-1890)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@