,

Vos Cornelis de

Cornelis de Vos
Porträtt av en far med sin son, 1626
Olja på duk, 138 x 119 cm.
Inventarienummer: 0066NMK
Överförd, 1908

 

Far och son är utmärkt avbildade i detta dubbelporträtt. De är omgivna av monumentala pelare och draperier och deras kläder är förnäma. Båda bär pipkragar, faderns är stor medan sonens är en mjukare barnversion. Speciellt vittnar pojkens guldbrokad, slejfar och manschetter om en känsla av att tillhöra den högre borgarklassen. Förhållandet mellan de två är älskvärt. Faderns milda blick riktar sig milt och stolt mot betraktaren, medan sonen försöker se bestämd och manlig ut. De håller varandra i hand i trygg vetskap om att arvföljden är säkrad. Nederst till höger ses resterna av en svart satinkjol. Här har hustrun och modern ursprungligen varit avbildad,
men verket har vid en okänd tidpunkt blivit beskuren och delvis övermålad.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Cornelis de Vos (1584-1651)
De Vos levde på porträttmåleri av den välmående borgarklassen. Det var den genre han främst arbetade med och idag är mest känd för. I stil och komposition, han var särskilt inspirerad av samtida barocka konstnärer som Rubens och van Dyck, men han var inte själv en innovatör inom målningen. Även om de Vos’ konstnärliga uttryck tillhör det mer sakliga och konservativa andel inom nederländsk barock, var han under sin samtid en mycket anlitad och populär porträttmålare. Hans specialitet var stora familjeporträtt och han lyckades skapa sig ett namn i nivå med andra stora konstnärer i Holland.

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Cornelis de Vos
Porträtt av en far med sin son, 1626
Olja på duk, 138 x 119 cm.
Inventarienummer: 0066NMK
Överförd, 1908

 

Far och son är utmärkt avbildade i detta dubbelporträtt. De är omgivna av monumentala pelare och draperier och deras kläder är förnäma. Båda bär pipkragar, faderns är stor medan sonens är en mjukare barnversion. Speciellt vittnar pojkens guldbrokad, slejfar och manschetter om en känsla av att tillhöra den högre borgarklassen. Förhållandet mellan de två är älskvärt. Faderns milda blick riktar sig milt och stolt mot betraktaren, medan sonen försöker se bestämd och manlig ut. De håller varandra i hand i trygg vetskap om att arvföljden är säkrad. Nederst till höger ses resterna av en svart satinkjol. Här har hustrun och modern ursprungligen varit avbildad,
men verket har vid en okänd tidpunkt blivit beskuren och delvis övermålad.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Cornelis de Vos (1584-1651)
De Vos levde på porträttmåleri av den välmående borgarklassen. Det var den genre han främst arbetade med och idag är mest känd för. I stil och komposition, han var särskilt inspirerad av samtida barocka konstnärer som Rubens och van Dyck, men han var inte själv en innovatör inom målningen. Även om de Vos’ konstnärliga uttryck tillhör det mer sakliga och konservativa andel inom nederländsk barock, var han under sin samtid en mycket anlitad och populär porträttmålare. Hans specialitet var stora familjeporträtt och han lyckades skapa sig ett namn i nivå med andra stora konstnärer i Holland.

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@