,

Blunck Ditlev

Ditlev Blunck
Selvportræt som friskarer, 1848
Olja på duk, 26 x 20 cm.
Inventarienummer: 0214NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen, 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Ditlev Blunck (1798-1854)
Holsteinaren Ditlev Conrad Blunck vann alla Kongelige Danske Kunstakedemiens medaljer samt ett resestipendium till Rom, där han ingick i kretsen kring Thorvaldsen. Blunck tillbringade nästan tio år i den italienska huvudstaden, och när han slutligen år 1838 återvände till Danmark blev han bara några år senare landsförvisad, troligen som en följd av en homosexuell förseelse. Bluncks konstnärskap präglas av akademiprofessor J.L. Lunds romantiserade verklighetsskildringar och skiljer sig stilmässigt från den eckerbergska naturalismen. Lund var liksom Blunch nära knuten till den tyska konstscenen, där i synnerhet nasarenernas religiösa glöd gjorde sig gällande. Att Blunck till och med kämpade på den tyska sidan i slesvigska treårskriget ger en god indikation om varför Blunck numera är en något bortglömd målare i den danska konsthistorien.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Ditlev Blunck
Selvportræt som friskarer, 1848
Olja på duk, 26 x 20 cm.
Inventarienummer: 0214NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen, 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Ditlev Blunck (1798-1854)
Holsteinaren Ditlev Conrad Blunck vann alla Kongelige Danske Kunstakedemiens medaljer samt ett resestipendium till Rom, där han ingick i kretsen kring Thorvaldsen. Blunck tillbringade nästan tio år i den italienska huvudstaden, och när han slutligen år 1838 återvände till Danmark blev han bara några år senare landsförvisad, troligen som en följd av en homosexuell förseelse. Bluncks konstnärskap präglas av akademiprofessor J.L. Lunds romantiserade verklighetsskildringar och skiljer sig stilmässigt från den eckerbergska naturalismen. Lund var liksom Blunch nära knuten till den tyska konstscenen, där i synnerhet nasarenernas religiösa glöd gjorde sig gällande. Att Blunck till och med kämpade på den tyska sidan i slesvigska treårskriget ger en god indikation om varför Blunck numera är en något bortglömd målare i den danska konsthistorien.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@