,

Meyer Ernst

Ernst Meyer
Två vänner, odaterad
Olja på duk, 18,5 x 27 cm.
Inventarienummer: 0127NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Ernst Meyer hade en speciell förmåga att återge det sydländska folklivet med en särskild värme och inlevelseförmåga. I en skogsglänta lutar sig en italiensk pojke tryggt mot ett svart svin medan han tar sig en tupplur. Runt omkring dem växer frodiga buskar och träd, och ett fjärran bergslandskap antyds i ljusöppningen till vänster. Den idylliska och lugna atmosfär som präglar den omgivande naturen återspeglas i det nära och trygga bandet mellan pojken och svinet. Till skillnad från konstnärens oljemålningar har denna akvarell varmare färger och en större lätthet i färghållningen.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Ernst Meyer (1797-1861)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Ernst Meyer
Två vänner, odaterad
Olja på duk, 18,5 x 27 cm.
Inventarienummer: 0127NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Ernst Meyer hade en speciell förmåga att återge det sydländska folklivet med en särskild värme och inlevelseförmåga. I en skogsglänta lutar sig en italiensk pojke tryggt mot ett svart svin medan han tar sig en tupplur. Runt omkring dem växer frodiga buskar och träd, och ett fjärran bergslandskap antyds i ljusöppningen till vänster. Den idylliska och lugna atmosfär som präglar den omgivande naturen återspeglas i det nära och trygga bandet mellan pojken och svinet. Till skillnad från konstnärens oljemålningar har denna akvarell varmare färger och en större lätthet i färghållningen.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Ernst Meyer (1797-1861)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@