,

Bol Ferdinand

Ferdinand Bol
Den heliga familjen, odaterad
Olja på duk, 131 x 162 cm.
Inventarienummer: 0005NMK
Överförd, 1908

 

Den heliga familjen vilar i ett dunkelt stall i Betlehem. Jungfru Maria slumrar med ryggen mot krubban där det nyfödda Jesusbarnet sover och Josef vilar ut med kinden stöd i vänsterhanden. Ferdinand Bol har i sin skildring av den heliga familjen skapat en intensiv kontrast mellan de upplysta och de skuggade partierna. Inflytandet från läromästaren Rembrandt van Rijn och dennes frekventa användning av tekniken klärobskyr är uppenbar. Skildringen av jungfru Maria som en vanlig och alldaglig kvinna särskiljer konstnärens motiv från tidigare italienska konstnärers monumentala och idealistiska skildringar av den heliga familjen i Betlehem.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Ferdinand Bol (1616-1680)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Ferdinand Bol
Den heliga familjen, odaterad
Olja på duk, 131 x 162 cm.
Inventarienummer: 0005NMK
Överförd, 1908

 

Den heliga familjen vilar i ett dunkelt stall i Betlehem. Jungfru Maria slumrar med ryggen mot krubban där det nyfödda Jesusbarnet sover och Josef vilar ut med kinden stöd i vänsterhanden. Ferdinand Bol har i sin skildring av den heliga familjen skapat en intensiv kontrast mellan de upplysta och de skuggade partierna. Inflytandet från läromästaren Rembrandt van Rijn och dennes frekventa användning av tekniken klärobskyr är uppenbar. Skildringen av jungfru Maria som en vanlig och alldaglig kvinna särskiljer konstnärens motiv från tidigare italienska konstnärers monumentala och idealistiska skildringar av den heliga familjen i Betlehem.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Ferdinand Bol (1616-1680)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@