,

Schwartz Frans

Frans Schwartz
Porträtt av Vilhelmine (Ville) Heise, f. Hage (1838–1912), odaterad
Pastell på papper, 400 x 300 mm.
Inventarienummer: 0141NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

Med en eftertänksam min skådar en äldre kvinna ut i luften. På huvudet bär hon en fin svart bahytt som matchar hennes svarta klänning. Den mörka klädnaden och bakgrunden står i skarp kontrast till pastorinnans bleka hud och blicken dras naturligt till hennes på en gång uttrycksfulla och inåtvända ansiktsuttryck. Det svarta plaggets varierande veck återges mästerligt i olika grå nyanser. Kroppens vridning till höger sett från betraktarens synvinkel avslöjar att kvinnoporträttet ursprungligen utgjort en del av ett par, där maken, pastor Tidemand, i sitt porträtt varit vriden åt vänster och därmed vänd mot sin hustru. Porträttet genomfördes sannolikt under ett av Frans Schwartz besök på herrgården Rydebäck, som ägdes av Vilhelmine Heise, Johannes Hage syster.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frans (Johan Georg) Schwartz (1850-1917)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Frans Schwartz
Porträtt av Vilhelmine (Ville) Heise, f. Hage (1838–1912), odaterad
Pastell på papper, 400 x 300 mm.
Inventarienummer: 0141NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

Med en eftertänksam min skådar en äldre kvinna ut i luften. På huvudet bär hon en fin svart bahytt som matchar hennes svarta klänning. Den mörka klädnaden och bakgrunden står i skarp kontrast till pastorinnans bleka hud och blicken dras naturligt till hennes på en gång uttrycksfulla och inåtvända ansiktsuttryck. Det svarta plaggets varierande veck återges mästerligt i olika grå nyanser. Kroppens vridning till höger sett från betraktarens synvinkel avslöjar att kvinnoporträttet ursprungligen utgjort en del av ett par, där maken, pastor Tidemand, i sitt porträtt varit vriden åt vänster och därmed vänd mot sin hustru. Porträttet genomfördes sannolikt under ett av Frans Schwartz besök på herrgården Rydebäck, som ägdes av Vilhelmine Heise, Johannes Hage syster.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frans (Johan Georg) Schwartz (1850-1917)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@