,

Schwartz Frans

Frans Schwartz
Porträtt av Vilhelmine (Ville) Heise, f. Hage (1838–1912), odaterad
Pastell på papper, 420 x 310 mm.
Inventarienummer: 0140NMK
Förvärvad före 1905. Överförd till museet 1908

 

Frans Schwartz har i denna målning porträtterat den äldre Vilhelmine Heise, syster till Johannes Hage. Konstnären har lyckats fångat ett intimt ögonblick när fru Heise, med lätt böjt huvud och en drömmande blick, tycks helt försjunken i sina egna tankar. Vilhelmine Heise var liksom sin bror en konstens beskyddare, och Frans Schwartz var en av hennes föredragna porträttmålare. På hennes beställning porträtterade konstnären flera av familjen Hages medlemmar och fungerade också som personlig rådgivare när Vilhelmine Heise skulle förvärva ny konst. Den psykologiska insikt och det djup som präglar Schwartz återgivning av en äldre Vilhelmine vittnar om den nära relationen mellan konstnär och beställare.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frans (Johan Georg) Schwartz (1850-1917)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Frans Schwartz
Porträtt av Vilhelmine (Ville) Heise, f. Hage (1838–1912), odaterad
Pastell på papper, 420 x 310 mm.
Inventarienummer: 0140NMK
Förvärvad före 1905. Överförd till museet 1908

 

Frans Schwartz har i denna målning porträtterat den äldre Vilhelmine Heise, syster till Johannes Hage. Konstnären har lyckats fångat ett intimt ögonblick när fru Heise, med lätt böjt huvud och en drömmande blick, tycks helt försjunken i sina egna tankar. Vilhelmine Heise var liksom sin bror en konstens beskyddare, och Frans Schwartz var en av hennes föredragna porträttmålare. På hennes beställning porträtterade konstnären flera av familjen Hages medlemmar och fungerade också som personlig rådgivare när Vilhelmine Heise skulle förvärva ny konst. Den psykologiska insikt och det djup som präglar Schwartz återgivning av en äldre Vilhelmine vittnar om den nära relationen mellan konstnär och beställare.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frans (Johan Georg) Schwartz (1850-1917)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@