,

Vermehren Frederik

Frederik Vermehren 
En italiensk herdepojke, 1856
Olja på duk, 50 x 38 cm.
Inventarienummer: 0155NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

En italiensk herdepojke ser på betraktaren med vaksam blick medan han håller sin herdestav i ett fast grepp. Himlen präglas av en dominerande blå färg och i bakgrunden tornar en bergssluttning upp sig. Herdepojken intar en tydlig position i förgrunden, och det bakomliggande landskapet understryker hans identitet som en herde som lever i harmoni med naturen. Det är alltså med pojken i centrum som konstnären har byggt upp bildens motiv. Målningen färdigställdes i Rom efter studier som Vermehren utförde i Gerano. Dock kan man se tydlig inspiration från Jørgen Roeds tidigare återgivningar av det italienska herdelivet samt Constantin Hansens målning En herdepojke från Pompeji, som också har en herde som primärt motiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frederik Vermehren (1823-1910)
Våren 1847 ställde Vermehren ut på Charlottenborg med en målning av en skomakare. Ärligheten i den osmyckade framställningen av den vardagliga folklivsskildringen var central i Vermehrens produktion. Den nationalromantiska konstuppfattning som rådde vid tiden fick många konstnärer att hålla fast vid N.L. Høyens önskan om att skildra bl.a. allmogelivet. Det är Vermehrens fiskarhustrur, såningsmän och andra figurer från bondbefolkningen vackra exempel på.

Som lärare vid konstakademin var Vermehren inte blind för tidens strävan mot en ökad realism och bl.a. P.S. Krøyers talang, men han fortsatte att hålla fast vid sin position som nationalromantisk folklivsskildrare. Hans personer och miljöer förblir frysta i en tidlöshet som ofta har lett till att målningarna använts för att illustrera exempelvis återutgivningar av Steen Steensen Blichers noveller. Vermehren blev dock aldrig en övertygad realist, så som stilen tog sig uttryck sig i Frankrike.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Frederik Vermehren 
En italiensk herdepojke, 1856
Olja på duk, 50 x 38 cm.
Inventarienummer: 0155NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

En italiensk herdepojke ser på betraktaren med vaksam blick medan han håller sin herdestav i ett fast grepp. Himlen präglas av en dominerande blå färg och i bakgrunden tornar en bergssluttning upp sig. Herdepojken intar en tydlig position i förgrunden, och det bakomliggande landskapet understryker hans identitet som en herde som lever i harmoni med naturen. Det är alltså med pojken i centrum som konstnären har byggt upp bildens motiv. Målningen färdigställdes i Rom efter studier som Vermehren utförde i Gerano. Dock kan man se tydlig inspiration från Jørgen Roeds tidigare återgivningar av det italienska herdelivet samt Constantin Hansens målning En herdepojke från Pompeji, som också har en herde som primärt motiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frederik Vermehren (1823-1910)
Våren 1847 ställde Vermehren ut på Charlottenborg med en målning av en skomakare. Ärligheten i den osmyckade framställningen av den vardagliga folklivsskildringen var central i Vermehrens produktion. Den nationalromantiska konstuppfattning som rådde vid tiden fick många konstnärer att hålla fast vid N.L. Høyens önskan om att skildra bl.a. allmogelivet. Det är Vermehrens fiskarhustrur, såningsmän och andra figurer från bondbefolkningen vackra exempel på.

Som lärare vid konstakademin var Vermehren inte blind för tidens strävan mot en ökad realism och bl.a. P.S. Krøyers talang, men han fortsatte att hålla fast vid sin position som nationalromantisk folklivsskildrare. Hans personer och miljöer förblir frysta i en tidlöshet som ofta har lett till att målningarna använts för att illustrera exempelvis återutgivningar av Steen Steensen Blichers noveller. Vermehren blev dock aldrig en övertygad realist, så som stilen tog sig uttryck sig i Frankrike.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@