,

Vermehren Frederik

Frederik Vermehren 
Fiskarhustru från Hornbæk, 1883
Olja på duk, 27 x 23 cm.
Inventarienummer: 0157NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Frederik Vermehren hade en förmåga att iaktta sina motiv med en särskilt sannfärdig blick, vilket tydligt framkommer i hans porträtt av olika befolkningstyper. I denna bröstbild av en fiskarhustru från Hornbæk har konstnären velat återge den äldre kvinnans personlighet genom att avbilda henne efter verklighetens, och inte skönhetens, principer. Det hårda och stundtals eländiga livet som fiskarhustru är inpräntat i kvinnans väderbitna kinder och slitna kläder. Hennes blick är präglad av ett allvarligt vemod som förstärks av de bekymrade rynkorna i pannan. Med denna återgivning av den porträtterade ville Vermehren visa hur miljön formar människans identitet.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frederik Vermehren (1823-1910)
Våren 1847 ställde Vermehren ut på Charlottenborg med en målning av en skomakare. Ärligheten i den osmyckade framställningen av den vardagliga folklivsskildringen var central i Vermehrens produktion. Den nationalromantiska konstuppfattning som rådde vid tiden fick många konstnärer att hålla fast vid N.L. Høyens önskan om att skildra bl.a. allmogelivet. Det är Vermehrens fiskarhustrur, såningsmän och andra figurer från bondbefolkningen vackra exempel på.

Som lärare vid konstakademin var Vermehren inte blind för tidens strävan mot en ökad realism och bl.a. P.S. Krøyers talang, men han fortsatte att hålla fast vid sin position som nationalromantisk folklivsskildrare. Hans personer och miljöer förblir frysta i en tidlöshet som ofta har lett till att målningarna använts för att illustrera exempelvis återutgivningar av Steen Steensen Blichers noveller. Vermehren blev dock aldrig en övertygad realist, så som stilen tog sig uttryck sig i Frankrike.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Frederik Vermehren 
Fiskarhustru från Hornbæk, 1883
Olja på duk, 27 x 23 cm.
Inventarienummer: 0157NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Frederik Vermehren hade en förmåga att iaktta sina motiv med en särskilt sannfärdig blick, vilket tydligt framkommer i hans porträtt av olika befolkningstyper. I denna bröstbild av en fiskarhustru från Hornbæk har konstnären velat återge den äldre kvinnans personlighet genom att avbilda henne efter verklighetens, och inte skönhetens, principer. Det hårda och stundtals eländiga livet som fiskarhustru är inpräntat i kvinnans väderbitna kinder och slitna kläder. Hennes blick är präglad av ett allvarligt vemod som förstärks av de bekymrade rynkorna i pannan. Med denna återgivning av den porträtterade ville Vermehren visa hur miljön formar människans identitet.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frederik Vermehren (1823-1910)
Våren 1847 ställde Vermehren ut på Charlottenborg med en målning av en skomakare. Ärligheten i den osmyckade framställningen av den vardagliga folklivsskildringen var central i Vermehrens produktion. Den nationalromantiska konstuppfattning som rådde vid tiden fick många konstnärer att hålla fast vid N.L. Høyens önskan om att skildra bl.a. allmogelivet. Det är Vermehrens fiskarhustrur, såningsmän och andra figurer från bondbefolkningen vackra exempel på.

Som lärare vid konstakademin var Vermehren inte blind för tidens strävan mot en ökad realism och bl.a. P.S. Krøyers talang, men han fortsatte att hålla fast vid sin position som nationalromantisk folklivsskildrare. Hans personer och miljöer förblir frysta i en tidlöshet som ofta har lett till att målningarna använts för att illustrera exempelvis återutgivningar av Steen Steensen Blichers noveller. Vermehren blev dock aldrig en övertygad realist, så som stilen tog sig uttryck sig i Frankrike.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@