,

Vermehren Frederik

Frederik Vermehren 
Gatuscen från Gerano i Sabinerbergen, 1856
Olja på duk, 49 x 62 cm.
Inventarienummer: 0156NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine och Alfred Hage, 1891. Överförd till museet 1908

 

Med stöd från konstakademin reste Frederik Vermehren till Italien år 1855 där han målade landskapsmålningar, figurstudier och gatuscener från den italienska landsbygden. I denna målning har konstnären velat fånga det sydliga Europas starka ljus och hur det framhäver den omgivande arkitekturen på torget i Gerano. Människorna på torget visar att Vermehren också var intresserad av att skildra lokalbefolkningens dagliga sysslor. På torget har en grupp lokalbor ställt upp en bod där det handlas med kläder och ätliga svampar. En spekulant har kommit fram för att titta på varorna medan en pojke springer efter några grisar som är nyfikna på handlarens frukt. Motivet från Gerano kan beskrivas som en korsning mellan en arkitekturstudie och en folklivsskildring.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frederik Vermehren (1823-1910)
Våren 1847 ställde Vermehren ut på Charlottenborg med en målning av en skomakare. Ärligheten i den osmyckade framställningen av den vardagliga folklivsskildringen var central i Vermehrens produktion. Den nationalromantiska konstuppfattning som rådde vid tiden fick många konstnärer att hålla fast vid N.L. Høyens önskan om att skildra bl.a. allmogelivet. Det är Vermehrens fiskarhustrur, såningsmän och andra figurer från bondbefolkningen vackra exempel på.

Som lärare vid konstakademin var Vermehren inte blind för tidens strävan mot en ökad realism och bl.a. P.S. Krøyers talang, men han fortsatte att hålla fast vid sin position som nationalromantisk folklivsskildrare. Hans personer och miljöer förblir frysta i en tidlöshet som ofta har lett till att målningarna använts för att illustrera exempelvis återutgivningar av Steen Steensen Blichers noveller. Vermehren blev dock aldrig en övertygad realist, så som stilen tog sig uttryck sig i Frankrike.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Frederik Vermehren 
Gatuscen från Gerano i Sabinerbergen, 1856
Olja på duk, 49 x 62 cm.
Inventarienummer: 0156NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine och Alfred Hage, 1891. Överförd till museet 1908

 

Med stöd från konstakademin reste Frederik Vermehren till Italien år 1855 där han målade landskapsmålningar, figurstudier och gatuscener från den italienska landsbygden. I denna målning har konstnären velat fånga det sydliga Europas starka ljus och hur det framhäver den omgivande arkitekturen på torget i Gerano. Människorna på torget visar att Vermehren också var intresserad av att skildra lokalbefolkningens dagliga sysslor. På torget har en grupp lokalbor ställt upp en bod där det handlas med kläder och ätliga svampar. En spekulant har kommit fram för att titta på varorna medan en pojke springer efter några grisar som är nyfikna på handlarens frukt. Motivet från Gerano kan beskrivas som en korsning mellan en arkitekturstudie och en folklivsskildring.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frederik Vermehren (1823-1910)
Våren 1847 ställde Vermehren ut på Charlottenborg med en målning av en skomakare. Ärligheten i den osmyckade framställningen av den vardagliga folklivsskildringen var central i Vermehrens produktion. Den nationalromantiska konstuppfattning som rådde vid tiden fick många konstnärer att hålla fast vid N.L. Høyens önskan om att skildra bl.a. allmogelivet. Det är Vermehrens fiskarhustrur, såningsmän och andra figurer från bondbefolkningen vackra exempel på.

Som lärare vid konstakademin var Vermehren inte blind för tidens strävan mot en ökad realism och bl.a. P.S. Krøyers talang, men han fortsatte att hålla fast vid sin position som nationalromantisk folklivsskildrare. Hans personer och miljöer förblir frysta i en tidlöshet som ofta har lett till att målningarna använts för att illustrera exempelvis återutgivningar av Steen Steensen Blichers noveller. Vermehren blev dock aldrig en övertygad realist, så som stilen tog sig uttryck sig i Frankrike.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@