,

Metsu Gabriel

Gabriel Metsu
En flicka som skalar äpplen, odaterad
Olja på trä, 24,5 x 20 cm.
Inventarienummer: 0035NMK
Överförd, 1908

 

Denna lilla målning är troligen från den sena perioden i Metsus liv då tysta skildringar av vardagslivet bland bönder, borgare och tjänstemän, blir mer återkommande. Målningens centrum ligger i den unga kvinnans ansikte och hennes vänsterhand som håller ett fint, rött äpple. Hon sitter lätt framåtböjd, som om hon stannat mitt i en rörelse, förlorad i sina egna tankar med en inåtvänd blick, som ger målningen ett stilla drömmande uttryck. En grupp träd i bakgrunden, genom vilka aftonrodnaden anas, ger djup till
kompositionen och flickans vita huvudbonad, krage och förkläde skapa stora, harmoniska färgytor av ljus runt hennes ansikte och handen med äpplet. På bordskanten har konstnären undertecknat målningen G Metsu.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Gabriel Metsu (1629-1667)
Gabriel Metsu var Holländsk målare. Han sägs ha varit elev till en av Rembrandts lärlingar, Gerrit Dou. Metsu specialiserade sig i tidig ålder i genrebilder, porträtt och historiska målningar i stil med, bland annat Jan Steens. Senare i livet blev hans målningar mer dämpade i färgerna och motiven belagda med de stora flamländska barockmålarna Jan Vermeer och Pieter de Hoochs representationer av det lugna, husliga borgarlivet i dåtidens Holland. Metsu utvecklade en personlig målarstil med en karakteristisk lite vågig penselföring som gör konturerna mjuka och lätt suddiga. Hans förhållningssätt till motivet var generellt sett mer levande än hur någon annan såg det på tiden bland Leidens konstnärskretsar.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Gabriel Metsu
En flicka som skalar äpplen, odaterad
Olja på trä, 24,5 x 20 cm.
Inventarienummer: 0035NMK
Överförd, 1908

 

Denna lilla målning är troligen från den sena perioden i Metsus liv då tysta skildringar av vardagslivet bland bönder, borgare och tjänstemän, blir mer återkommande. Målningens centrum ligger i den unga kvinnans ansikte och hennes vänsterhand som håller ett fint, rött äpple. Hon sitter lätt framåtböjd, som om hon stannat mitt i en rörelse, förlorad i sina egna tankar med en inåtvänd blick, som ger målningen ett stilla drömmande uttryck. En grupp träd i bakgrunden, genom vilka aftonrodnaden anas, ger djup till
kompositionen och flickans vita huvudbonad, krage och förkläde skapa stora, harmoniska färgytor av ljus runt hennes ansikte och handen med äpplet. På bordskanten har konstnären undertecknat målningen G Metsu.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Gabriel Metsu (1629-1667)
Gabriel Metsu var Holländsk målare. Han sägs ha varit elev till en av Rembrandts lärlingar, Gerrit Dou. Metsu specialiserade sig i tidig ålder i genrebilder, porträtt och historiska målningar i stil med, bland annat Jan Steens. Senare i livet blev hans målningar mer dämpade i färgerna och motiven belagda med de stora flamländska barockmålarna Jan Vermeer och Pieter de Hoochs representationer av det lugna, husliga borgarlivet i dåtidens Holland. Metsu utvecklade en personlig målarstil med en karakteristisk lite vågig penselföring som gör konturerna mjuka och lätt suddiga. Hans förhållningssätt till motivet var generellt sett mer levande än hur någon annan såg det på tiden bland Leidens konstnärskretsar.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@