,

Freund Georg Christian

Georg Christian Freund 
En mor med sitt barn, 1877
Marmor, 51 x 16 x 20 cm.
Inventarienummer: 0172NMK
Förvärvad 1877. Överförd till museet 1908

 

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Georg Christian Freund (1821-1900)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Georg Christian Freund 
En mor med sitt barn, 1877
Marmor, 51 x 16 x 20 cm.
Inventarienummer: 0172NMK
Förvärvad 1877. Överförd till museet 1908

 

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Georg Christian Freund (1821-1900)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@