,

Conegliano Giovanni Battista Cima da

Giovanni Battista Cima da Conegliano
Madonna med barn mellan två helgon, ca. 1495
Olja på trä, 71,5 x 102 cm.
Inventarienummer: 0014NMK
Överförd, 1908

 

Sacra conversazione, som på danska kan översättas med ”heliga samtal”, är ett motiv i bildkonsten, där Madonnan med barnet är omgiven av helgonen i stilla, tankfulla samtal eller samvaro. Jesusbarnet ser sin korsfästelse i en syn. Även om Jungfru Maria håller sin son och omsorgsfullt böjer huvudet för att skapa kontakt, är barnets blick riktat mot något i fjärran. De två helgonen står redo att stödja, men också de har blicken i fjärran. Till höger ses St. Francis Assisi, den asketiska munken som under mystiska omständigheter fick Kristi sårmärken på sin egen kropp. Till vänster står den heliga Ursula i en enkel men nobel klädsel. Också hon har ett sorgligt öde att vänta. Hon och hennes följe på 11 000 jungfrur dräptes på deras pilgrimsfärd till Rom.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Giovanni Battista Cima da Conegliano (ca. 1459-1517)
I konsthistorien går konstnären under namnet Cima. Han var populär under sin tid, drev en större verkstad och arbetade med beställningar såväl i Venedig som på fastlandet, både adel, medborgare och religiösa brödraskap. Cimas stil var under inflytande av i synnerhet Giovanni Bellinis konst, men han fasthöll under hela sin karriär 1400-talets figurtyper, där i synnerhet känsliga och allvarliga madonnabilder i en stark och varm färg var ett genomgående tema.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

Giovanni Battista Cima da Conegliano
Madonna med barn mellan två helgon, ca. 1495
Olja på trä, 71,5 x 102 cm.
Inventarienummer: 0014NMK
Överförd, 1908

 

Sacra conversazione, som på danska kan översättas med ”heliga samtal”, är ett motiv i bildkonsten, där Madonnan med barnet är omgiven av helgonen i stilla, tankfulla samtal eller samvaro. Jesusbarnet ser sin korsfästelse i en syn. Även om Jungfru Maria håller sin son och omsorgsfullt böjer huvudet för att skapa kontakt, är barnets blick riktat mot något i fjärran. De två helgonen står redo att stödja, men också de har blicken i fjärran. Till höger ses St. Francis Assisi, den asketiska munken som under mystiska omständigheter fick Kristi sårmärken på sin egen kropp. Till vänster står den heliga Ursula i en enkel men nobel klädsel. Också hon har ett sorgligt öde att vänta. Hon och hennes följe på 11 000 jungfrur dräptes på deras pilgrimsfärd till Rom.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Giovanni Battista Cima da Conegliano (ca. 1459-1517)
I konsthistorien går konstnären under namnet Cima. Han var populär under sin tid, drev en större verkstad och arbetade med beställningar såväl i Venedig som på fastlandet, både adel, medborgare och religiösa brödraskap. Cimas stil var under inflytande av i synnerhet Giovanni Bellinis konst, men han fasthöll under hela sin karriär 1400-talets figurtyper, där i synnerhet känsliga och allvarliga madonnabilder i en stark och varm färg var ett genomgående tema.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@