,

Jerichau Harald

Harald Jerichau
Landskapsscen från Rom, Villa dei Quintili vid Via Appia, 1870
Olja på duk, 37 x 50 cm.
Inventarienummer: 0205NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2007

 

I ett landskap sydöst om Rom håller en antik ruin på att uppslukas av den omgivande naturen. Träd och vegetation har brett ut sig över toppen och själva byggnaden är formad som en klippa. Under naturen och förfallet kan man ana byggnadens ursprungliga form. Till exempel kan man se rester från en sal med en täckt kupol och ett välvt rum med kassettak. Ruinen är förmodligen den stora Quintiler-villan som ursprungligen byggdes av två senatorer omkring 200 e.Kr. och senare byggdes ut av de romerska kejsarna. Den komprimerade och komplicerade form som utgör den förfallna villan vittnar om en brytning med den stramhet som kännetecknar guldåldermålarnas arkitekturmålningar.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Harald Jerichau (1851-1878)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Harald Jerichau
Landskapsscen från Rom, Villa dei Quintili vid Via Appia, 1870
Olja på duk, 37 x 50 cm.
Inventarienummer: 0205NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2007

 

I ett landskap sydöst om Rom håller en antik ruin på att uppslukas av den omgivande naturen. Träd och vegetation har brett ut sig över toppen och själva byggnaden är formad som en klippa. Under naturen och förfallet kan man ana byggnadens ursprungliga form. Till exempel kan man se rester från en sal med en täckt kupol och ett välvt rum med kassettak. Ruinen är förmodligen den stora Quintiler-villan som ursprungligen byggdes av två senatorer omkring 200 e.Kr. och senare byggdes ut av de romerska kejsarna. Den komprimerade och komplicerade form som utgör den förfallna villan vittnar om en brytning med den stramhet som kännetecknar guldåldermålarnas arkitekturmålningar.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Harald Jerichau (1851-1878)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@