,

Dubbels Hendrick Jacobz

Hendrick Jacobsz. Dubbels 
Skepp utanför Dordrecht, odaterad
Olja på trä, 48 x 55 cm.
Inventarienummer: 0022NMK
Överförd, 1908

 

I detta motiv har marinmålaren Hendrick Dubbels skildrat en vindstilla dag vid kusten utanför Dordrecht där två stora flodbåtar med röda segel driver runt på vattnet. På den breda floden saluterar en örlogsman en båt som närmar sig. Längre bak syns flera fartyg under segel, medan Dordrechts kyrka reser sig upp över den platta kusten i den avlägsna horisonten. Den dominerande mulna himlen över den låga horisonten tillför en viss dynamik och rörelse till det annars så fridfulla och stillsamma motivet. Den grå tonaliteten som kännetecknar merparten av kompositionen vittnar om ytterligare påverkan från den samtida kollegan Simon de Vleiger.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Hendrick Jacobsz. Dubbels (1621-1676)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Hendrick Jacobsz. Dubbels 
Skepp utanför Dordrecht, odaterad
Olja på trä, 48 x 55 cm.
Inventarienummer: 0022NMK
Överförd, 1908

 

I detta motiv har marinmålaren Hendrick Dubbels skildrat en vindstilla dag vid kusten utanför Dordrecht där två stora flodbåtar med röda segel driver runt på vattnet. På den breda floden saluterar en örlogsman en båt som närmar sig. Längre bak syns flera fartyg under segel, medan Dordrechts kyrka reser sig upp över den platta kusten i den avlägsna horisonten. Den dominerande mulna himlen över den låga horisonten tillför en viss dynamik och rörelse till det annars så fridfulla och stillsamma motivet. Den grå tonaliteten som kännetecknar merparten av kompositionen vittnar om ytterligare påverkan från den samtida kollegan Simon de Vleiger.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Hendrick Jacobsz. Dubbels (1621-1676)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@