,

Bissen Herman Wilhelm

Herman Wilhelm Bissen
Byst av grosshandlaren och politikern Alfred Hage, 15 februari 1856
Marmor, 68 x 31 x 25 cm.
Inventarnummer: 0165NMK
Erhvervet før 1904. Overdraget til museet i 1908

 

Förutom att vara handlare, politiker, godsägare och inte minst far till Johannes Hage, var Alfred Hage också en konstens beskyddare. Hans beställde flera verk från samtidens mest framstående konstnärer, och några av dessa ingick senare i sonen Johannes målerisamling. När H.W. Bissen under 1850-talet började utföra en serie porträttbyster av kulturlivets mest framstående personer var Alfred Hage en av beställarna. I denna byst har Bissen haft en säker blick för den äldre godsägarens personliga egenskaper, såsom de begynnande påsarna under ögonen, de tydliga fårorna, polisongerna och den framträdande näsan. Dessa fysionomiska egenskaper återges med en fin, mjuk modulering som understryker kompositionen harmoniska form. Samtidigt ger den fokuserade och iakttagande blicken porträttet en viss livlighet och närvaro.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Herman Wilhelm Bissen (1798-1868)
När Herman Wilhelm Bissen vid 18 års ålder lämnade Schleswig för att börja vid konstakademin i Köpenhamn var det med avsikten att utbilda sig till målare. Hans intresse fångades dock snabbt upp av skulpturen och efter att ha triumferat vid Kunstakademiens medaljutdelning reste Bissen till Rom med intentionen att bli bildhuggare. I Italien blev han bekant med dåtidens största skulptör, Bertel Thorvaldsen. Livet igenom stod Bissen i skuggan av Thorvaldsens framgångar, men de två kollegorna hade ofta ett nära samarbete. Bissen är tydligt influerad av Thorvaldsens klassicistiska formspråk, men i jämförelse ter sig Bissens skulpturer ofta mer dramatiska. Nationalismen satte också sin prägel på Bissen, och med motiv som Den danske landsoldat 1850–51 fann Bissen ett eget uttryck och ämnesområde.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Herman Wilhelm Bissen
Byst av grosshandlaren och politikern Alfred Hage, 15 februari 1856
Marmor, 68 x 31 x 25 cm.
Inventarnummer: 0165NMK
Erhvervet før 1904. Overdraget til museet i 1908

 

Förutom att vara handlare, politiker, godsägare och inte minst far till Johannes Hage, var Alfred Hage också en konstens beskyddare. Hans beställde flera verk från samtidens mest framstående konstnärer, och några av dessa ingick senare i sonen Johannes målerisamling. När H.W. Bissen under 1850-talet började utföra en serie porträttbyster av kulturlivets mest framstående personer var Alfred Hage en av beställarna. I denna byst har Bissen haft en säker blick för den äldre godsägarens personliga egenskaper, såsom de begynnande påsarna under ögonen, de tydliga fårorna, polisongerna och den framträdande näsan. Dessa fysionomiska egenskaper återges med en fin, mjuk modulering som understryker kompositionen harmoniska form. Samtidigt ger den fokuserade och iakttagande blicken porträttet en viss livlighet och närvaro.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Herman Wilhelm Bissen (1798-1868)
När Herman Wilhelm Bissen vid 18 års ålder lämnade Schleswig för att börja vid konstakademin i Köpenhamn var det med avsikten att utbilda sig till målare. Hans intresse fångades dock snabbt upp av skulpturen och efter att ha triumferat vid Kunstakademiens medaljutdelning reste Bissen till Rom med intentionen att bli bildhuggare. I Italien blev han bekant med dåtidens största skulptör, Bertel Thorvaldsen. Livet igenom stod Bissen i skuggan av Thorvaldsens framgångar, men de två kollegorna hade ofta ett nära samarbete. Bissen är tydligt influerad av Thorvaldsens klassicistiska formspråk, men i jämförelse ter sig Bissens skulpturer ofta mer dramatiska. Nationalismen satte också sin prägel på Bissen, och med motiv som Den danske landsoldat 1850–51 fann Bissen ett eget uttryck och ämnesområde.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@