,

Bissen Herman Wilhelm

Herman Wilhelm Bissen
Venus binder sitt hår, ca. 1842
Marmor, 180 x 60 x 50 cm.
Inventarienummer: 0163NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

H.W. Bissen har med denna skulptur fångat ett intimt ögonblick när den romerska kärleksgudinnan Venus gör sig i ordning. Iförd endast en klädnad och med upplyfta armar binder den vackra gudinnan sitt hår. I den klassiska stilens anda har Bissen återgivit kroppsrörelsen med harmoni, klarhet och balans. Skulpturen står i kontrapost-ställning där all vikt vilar på det ena benet medan det andra benet är böjt. Denna kroppsställning ger en naturlig lutning i höften och tillför kompositionen ett rytmiskt och balanserat uttryck. Inspirationen har med all sannolikhet hämtats från den antika Venus Anadyomene-statyn som kan beskådas i Vatikanen. Under sin vistelse i Rom gjorde Bissen flera noggranna skisser av denna antika staty som med sin hållning påminner om den danske bildhuggarens skulptur.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Herman Wilhelm Bissen (1798-1868)
När Herman Wilhelm Bissen vid 18 års ålder lämnade Schleswig för att börja vid konstakademin i Köpenhamn var det med avsikten att utbilda sig till målare. Hans intresse fångades dock snabbt upp av skulpturen och efter att ha triumferat vid Kunstakademiens medaljutdelning reste Bissen till Rom med intentionen att bli bildhuggare. I Italien blev han bekant med dåtidens största skulptör, Bertel Thorvaldsen. Livet igenom stod Bissen i skuggan av Thorvaldsens framgångar, men de två kollegorna hade ofta ett nära samarbete. Bissen är tydligt influerad av Thorvaldsens klassicistiska formspråk, men i jämförelse ter sig Bissens skulpturer ofta mer dramatiska. Nationalismen satte också sin prägel på Bissen, och med motiv som Den danske landsoldat 1850–51 fann Bissen ett eget uttryck och ämnesområde.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Herman Wilhelm Bissen
Venus binder sitt hår, ca. 1842
Marmor, 180 x 60 x 50 cm.
Inventarienummer: 0163NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

H.W. Bissen har med denna skulptur fångat ett intimt ögonblick när den romerska kärleksgudinnan Venus gör sig i ordning. Iförd endast en klädnad och med upplyfta armar binder den vackra gudinnan sitt hår. I den klassiska stilens anda har Bissen återgivit kroppsrörelsen med harmoni, klarhet och balans. Skulpturen står i kontrapost-ställning där all vikt vilar på det ena benet medan det andra benet är böjt. Denna kroppsställning ger en naturlig lutning i höften och tillför kompositionen ett rytmiskt och balanserat uttryck. Inspirationen har med all sannolikhet hämtats från den antika Venus Anadyomene-statyn som kan beskådas i Vatikanen. Under sin vistelse i Rom gjorde Bissen flera noggranna skisser av denna antika staty som med sin hållning påminner om den danske bildhuggarens skulptur.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Herman Wilhelm Bissen (1798-1868)
När Herman Wilhelm Bissen vid 18 års ålder lämnade Schleswig för att börja vid konstakademin i Köpenhamn var det med avsikten att utbilda sig till målare. Hans intresse fångades dock snabbt upp av skulpturen och efter att ha triumferat vid Kunstakademiens medaljutdelning reste Bissen till Rom med intentionen att bli bildhuggare. I Italien blev han bekant med dåtidens största skulptör, Bertel Thorvaldsen. Livet igenom stod Bissen i skuggan av Thorvaldsens framgångar, men de två kollegorna hade ofta ett nära samarbete. Bissen är tydligt influerad av Thorvaldsens klassicistiska formspråk, men i jämförelse ter sig Bissens skulpturer ofta mer dramatiska. Nationalismen satte också sin prägel på Bissen, och med motiv som Den danske landsoldat 1850–51 fann Bissen ett eget uttryck och ämnesområde.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@