,

Dahl J.C.

J.C. Dahl 
Frederiksborgs slott i månsken, 1817
Olja på duk, 42 x 60,5 cm.
Inventarienummer: 0189NMK
Testamentarisk gåva från Varinka Wichfeld Muus, 2002

 

I takt med romantikens ideal har J.C. Dahl skildrat Frederiksborgs slott i ett stämningsfullt och melankoliskt månskensljus. Kontrasterna mellan ljus och skugga skapar en upphöjd och dramatisk komposition. I förgrunden syns två personer med ryggarna vända mot betraktaren som tycks trollbundna av utsikten. I bakgrunden syns Frederiksborgs slott upplyst av månsken. Målningen visar mötet mellan människan och den överväldigande naturen, vilket var ett favorittema i romantikens konst och litteratur. De två personerna i förgrunden ser dock också tillbaka mot det förflutnas storhet, nämligen nationalmonumentet Frederiksborgs slott. Genom att skildra samtidens folk i relation till det nationella arvet visar J.C. Dahl hur det förflutna alltid är i dialog med nutiden.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

J.C. Dahl 
Frederiksborgs slott i månsken, 1817
Olja på duk, 42 x 60,5 cm.
Inventarienummer: 0189NMK
Testamentarisk gåva från Varinka Wichfeld Muus, 2002

 

I takt med romantikens ideal har J.C. Dahl skildrat Frederiksborgs slott i ett stämningsfullt och melankoliskt månskensljus. Kontrasterna mellan ljus och skugga skapar en upphöjd och dramatisk komposition. I förgrunden syns två personer med ryggarna vända mot betraktaren som tycks trollbundna av utsikten. I bakgrunden syns Frederiksborgs slott upplyst av månsken. Målningen visar mötet mellan människan och den överväldigande naturen, vilket var ett favorittema i romantikens konst och litteratur. De två personerna i förgrunden ser dock också tillbaka mot det förflutnas storhet, nämligen nationalmonumentet Frederiksborgs slott. Genom att skildra samtidens folk i relation till det nationella arvet visar J.C. Dahl hur det förflutna alltid är i dialog med nutiden.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@