,

Lundbye J. Th.

J. Th. Lundbye
Brölande kor vid ett stängsel, 1847
Oil on canvas, 33 x 41 cm.
Inventarienummer: 0093NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine och Alfred Hage, 1891. Överförd till museet 1908

 

En kylig höstkväll flockas fyra kor vid en stängd grind. Från fållan löper en väg genom ett platt landskap till en bondgård. Mörka moln har brett ut sig över kvällshimlen och slukar snart solnedgångens sista strålar. Efter återkomsten från sin vistelse i Italien begav sig Lundbye åter ut i det själländska landskapet för att måla den danska naturen och bondelivet. I detta motiv har han hämtat inspiration från den nederländska djurmålaren Paulus Potter, vars verk kan ses i Det Kongelige Billedgalleri (numera Statens Museum for Kunst). Lundbye var en stor anhängare av den nederländske guldåldermålarens på en gång precisa och levande återgivning av särskilt kor, och hade året före genomförandet av denna målning noggrant studerat flera av Potters djurmålningar under sin korta vistelse i Haag.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Thomas Lundbye (1818-1848)
Lundbye tillhör den yngsta generationen danska guldåldermålare. Han var specialiserad inom djurmåleri, men det var landskapsmålningen som blev det centrala i hans karriär. Med påverkan från bland andra akademiprofessor J.L. Lund intog Lundbye tidigt en romantisk hållning till konsten. Hans inställning till måleriet var långt mer stämningspräglad än den hos till exempel den äldre guldåldermålaren C.W. Eckersberg och dennes elever. Lundby var därför en av de konstnärer som medverkade till att markera det nationalromantiska landskapets genombrott, varför han redan på den tiden fick stor uppmärksamhet. Lundbye var mycket intresserad av litteratur och fann bland annat stor inspiration i att läsa Søren Kierkegaards skrifter. År 1848 anmälde han sig som frivillig soldat i det slesvig-holsteinska kriget, men dödades av ett förmodat vådaskott innan han fick tillfälle att delta i striderna.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

J. Th. Lundbye
Brölande kor vid ett stängsel, 1847
Oil on canvas, 33 x 41 cm.
Inventarienummer: 0093NMK
Testamentarisk gåva från Vilhelmine och Alfred Hage, 1891. Överförd till museet 1908

 

En kylig höstkväll flockas fyra kor vid en stängd grind. Från fållan löper en väg genom ett platt landskap till en bondgård. Mörka moln har brett ut sig över kvällshimlen och slukar snart solnedgångens sista strålar. Efter återkomsten från sin vistelse i Italien begav sig Lundbye åter ut i det själländska landskapet för att måla den danska naturen och bondelivet. I detta motiv har han hämtat inspiration från den nederländska djurmålaren Paulus Potter, vars verk kan ses i Det Kongelige Billedgalleri (numera Statens Museum for Kunst). Lundbye var en stor anhängare av den nederländske guldåldermålarens på en gång precisa och levande återgivning av särskilt kor, och hade året före genomförandet av denna målning noggrant studerat flera av Potters djurmålningar under sin korta vistelse i Haag.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Thomas Lundbye (1818-1848)
Lundbye tillhör den yngsta generationen danska guldåldermålare. Han var specialiserad inom djurmåleri, men det var landskapsmålningen som blev det centrala i hans karriär. Med påverkan från bland andra akademiprofessor J.L. Lund intog Lundbye tidigt en romantisk hållning till konsten. Hans inställning till måleriet var långt mer stämningspräglad än den hos till exempel den äldre guldåldermålaren C.W. Eckersberg och dennes elever. Lundby var därför en av de konstnärer som medverkade till att markera det nationalromantiska landskapets genombrott, varför han redan på den tiden fick stor uppmärksamhet. Lundbye var mycket intresserad av litteratur och fann bland annat stor inspiration i att läsa Søren Kierkegaards skrifter. År 1848 anmälde han sig som frivillig soldat i det slesvig-holsteinska kriget, men dödades av ett förmodat vådaskott innan han fick tillfälle att delta i striderna.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@