,

Lundbye J. Th.

J. Th. Lundbye
Vinterlandskap med nordsjälländsk karaktär, 1841
Olja på duk, 77 x 104 cm.
Inventarienummer: 0092NMK
Förvärvad 1906. Överförd till museet 1908

 

I linje med tidens nationalromantiska idéer sökte sig Lundbye bort från staden och ut i naturen. Han målade särskilt det öppna panoramiska själländska landskapet som låg honom varmt om hjärtat. Detta öde landskap som präglas av en frostig tystnad är ett sällsynt motiv under guldåldern eftersom vinterlandskapet harmonierar dåligt med friluftsmåleriet. Kompositionen är bred och harmonisk, med en stor, öppen och föränderlig himmel och en stark betoning på linjernas spel i motivet. De snötäckta sluttningarna, slädspåren och det rodnande ljuset på den sena eftermiddagshimlen inger betraktaren en känsla av något storslaget och ensamt.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Thomas Lundbye (1818-1848)
Lundbye tillhör den yngsta generationen danska guldåldermålare. Han var specialiserad inom djurmåleri, men det var landskapsmålningen som blev det centrala i hans karriär. Med påverkan från bland andra akademiprofessor J.L. Lund intog Lundbye tidigt en romantisk hållning till konsten. Hans inställning till måleriet var långt mer stämningspräglad än den hos till exempel den äldre guldåldermålaren C.W. Eckersberg och dennes elever. Lundby var därför en av de konstnärer som medverkade till att markera det nationalromantiska landskapets genombrott, varför han redan på den tiden fick stor uppmärksamhet. Lundbye var mycket intresserad av litteratur och fann bland annat stor inspiration i att läsa Søren Kierkegaards skrifter. År 1848 anmälde han sig som frivillig soldat i det slesvig-holsteinska kriget, men dödades av ett förmodat vådaskott innan han fick tillfälle att delta i striderna.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

J. Th. Lundbye
Vinterlandskap med nordsjälländsk karaktär, 1841
Olja på duk, 77 x 104 cm.
Inventarienummer: 0092NMK
Förvärvad 1906. Överförd till museet 1908

 

I linje med tidens nationalromantiska idéer sökte sig Lundbye bort från staden och ut i naturen. Han målade särskilt det öppna panoramiska själländska landskapet som låg honom varmt om hjärtat. Detta öde landskap som präglas av en frostig tystnad är ett sällsynt motiv under guldåldern eftersom vinterlandskapet harmonierar dåligt med friluftsmåleriet. Kompositionen är bred och harmonisk, med en stor, öppen och föränderlig himmel och en stark betoning på linjernas spel i motivet. De snötäckta sluttningarna, slädspåren och det rodnande ljuset på den sena eftermiddagshimlen inger betraktaren en känsla av något storslaget och ensamt.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Thomas Lundbye (1818-1848)
Lundbye tillhör den yngsta generationen danska guldåldermålare. Han var specialiserad inom djurmåleri, men det var landskapsmålningen som blev det centrala i hans karriär. Med påverkan från bland andra akademiprofessor J.L. Lund intog Lundbye tidigt en romantisk hållning till konsten. Hans inställning till måleriet var långt mer stämningspräglad än den hos till exempel den äldre guldåldermålaren C.W. Eckersberg och dennes elever. Lundby var därför en av de konstnärer som medverkade till att markera det nationalromantiska landskapets genombrott, varför han redan på den tiden fick stor uppmärksamhet. Lundbye var mycket intresserad av litteratur och fann bland annat stor inspiration i att läsa Søren Kierkegaards skrifter. År 1848 anmälde han sig som frivillig soldat i det slesvig-holsteinska kriget, men dödades av ett förmodat vådaskott innan han fick tillfälle att delta i striderna.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@