,

Lundbye J. Th.

J. Th. Lundbye
Utanför ladugården, 1847
Olja på duk, 39,5 x 22 cm.
Inventarienummer: 0211NMK
Gåva från Bergiafonden, 2010

 

I denna studie av kor har Lundbye högst ovanligt låtit baksidan av en ladugård bilda scenens övergripande inramning. Konstnären har skildrat en annan sida av kornas dagliga liv, som traditionellt sett inte har uppfattats som pittoresk eller värd att studera. Lundbye har till och med placerat en gödselhög i kompositionens mitt och därmed gjort ett annars obetydligt och motbjudande inslag till centrum för uppmärksamheten. Den virtuosa penselföringen och den expressiva stilen ger dock både gödselhögen och resten av motivet ett friskt och pittoreskt uttryck.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Thomas Lundbye (1818-1848)
Lundbye tillhör den yngsta generationen danska guldåldermålare. Han var specialiserad inom djurmåleri, men det var landskapsmålningen som blev det centrala i hans karriär. Med påverkan från bland andra akademiprofessor J.L. Lund intog Lundbye tidigt en romantisk hållning till konsten. Hans inställning till måleriet var långt mer stämningspräglad än den hos till exempel den äldre guldåldermålaren C.W. Eckersberg och dennes elever. Lundby var därför en av de konstnärer som medverkade till att markera det nationalromantiska landskapets genombrott, varför han redan på den tiden fick stor uppmärksamhet. Lundbye var mycket intresserad av litteratur och fann bland annat stor inspiration i att läsa Søren Kierkegaards skrifter. År 1848 anmälde han sig som frivillig soldat i det slesvig-holsteinska kriget, men dödades av ett förmodat vådaskott innan han fick tillfälle att delta i striderna.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

J. Th. Lundbye
Utanför ladugården, 1847
Olja på duk, 39,5 x 22 cm.
Inventarienummer: 0211NMK
Gåva från Bergiafonden, 2010

 

I denna studie av kor har Lundbye högst ovanligt låtit baksidan av en ladugård bilda scenens övergripande inramning. Konstnären har skildrat en annan sida av kornas dagliga liv, som traditionellt sett inte har uppfattats som pittoresk eller värd att studera. Lundbye har till och med placerat en gödselhög i kompositionens mitt och därmed gjort ett annars obetydligt och motbjudande inslag till centrum för uppmärksamheten. Den virtuosa penselföringen och den expressiva stilen ger dock både gödselhögen och resten av motivet ett friskt och pittoreskt uttryck.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Thomas Lundbye (1818-1848)
Lundbye tillhör den yngsta generationen danska guldåldermålare. Han var specialiserad inom djurmåleri, men det var landskapsmålningen som blev det centrala i hans karriär. Med påverkan från bland andra akademiprofessor J.L. Lund intog Lundbye tidigt en romantisk hållning till konsten. Hans inställning till måleriet var långt mer stämningspräglad än den hos till exempel den äldre guldåldermålaren C.W. Eckersberg och dennes elever. Lundby var därför en av de konstnärer som medverkade till att markera det nationalromantiska landskapets genombrott, varför han redan på den tiden fick stor uppmärksamhet. Lundbye var mycket intresserad av litteratur och fann bland annat stor inspiration i att läsa Søren Kierkegaards skrifter. År 1848 anmälde han sig som frivillig soldat i det slesvig-holsteinska kriget, men dödades av ett förmodat vådaskott innan han fick tillfälle att delta i striderna.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@