,

Ruisdael Jacob Isaacksz. van

Jacob Isaacksz. van Ruisdael
Sandsluttning, 1647
Olja på trä, 66 x 97 cm.
Inventarienummer: 0049NMK
Överförd, 1908

 

Ruisdael var endast 18 eller 19 år gammal när han målade detta landskap. Havet har urholkat kusten och skapat ett hål i skogslandskapet och en krökt strandsluttning leder betraktarens blick in i bilden. Mellan träden skymtar ett hus och upp på vägen och vid foten av sluttningen ses tre små figurer och några får. Motivet är utbrett som på en teaterscen och det är landskapet som är den främsta aktören. Handlingen är nedtonad till ett minimum, de små djuren och människorna fungerar endast som sporadiska fläckar. Landskapet är dystert och storslaget, men samtidigt brutet den av ljusa sanden i sluttningen samt av björkstammar och vägens böjda lutning. Himlens dramatiska uttryck är skapat av växlingen mellan tunga, grå-blå moln över landskapet i förgrunden och solens ljus på molnen över havet.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jacob Isaackszoon van Ruisdael (1628-1682)
Ruisdael var en holländsk målare. Han var brorson till landskapsmålaren Salomon Ruysdael, som museet också har fina målningar. 1648 upptogs Ruisdael i Sankt Lukas Gille, en förening för landets bästa landskapsmålare. Han målade främst skogsinteriörer, hav, flod- och strandlandskap, men också slottsruiner och vattenkvarnar. Paletten är ofta mörktonad och motiven storslagna. Intresset för Ruisdaels konst avtog efter hans död, men blommade upp igen i mitten av 1800-talet, när den franska filosofen Jean-Jacques Rousseau formulerade sina tankar om människans förhållande till naturen och prisade dess skönhet och tystnad. Ruisdaels landskapsmåleri fick bland annat betydelse för den engelska målaren John Constables romantiska landskap.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Jacob Isaacksz. van Ruisdael
Sandsluttning, 1647
Olja på trä, 66 x 97 cm.
Inventarienummer: 0049NMK
Överförd, 1908

 

Ruisdael var endast 18 eller 19 år gammal när han målade detta landskap. Havet har urholkat kusten och skapat ett hål i skogslandskapet och en krökt strandsluttning leder betraktarens blick in i bilden. Mellan träden skymtar ett hus och upp på vägen och vid foten av sluttningen ses tre små figurer och några får. Motivet är utbrett som på en teaterscen och det är landskapet som är den främsta aktören. Handlingen är nedtonad till ett minimum, de små djuren och människorna fungerar endast som sporadiska fläckar. Landskapet är dystert och storslaget, men samtidigt brutet den av ljusa sanden i sluttningen samt av björkstammar och vägens böjda lutning. Himlens dramatiska uttryck är skapat av växlingen mellan tunga, grå-blå moln över landskapet i förgrunden och solens ljus på molnen över havet.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jacob Isaackszoon van Ruisdael (1628-1682)
Ruisdael var en holländsk målare. Han var brorson till landskapsmålaren Salomon Ruysdael, som museet också har fina målningar. 1648 upptogs Ruisdael i Sankt Lukas Gille, en förening för landets bästa landskapsmålare. Han målade främst skogsinteriörer, hav, flod- och strandlandskap, men också slottsruiner och vattenkvarnar. Paletten är ofta mörktonad och motiven storslagna. Intresset för Ruisdaels konst avtog efter hans död, men blommade upp igen i mitten av 1800-talet, när den franska filosofen Jean-Jacques Rousseau formulerade sina tankar om människans förhållande till naturen och prisade dess skönhet och tystnad. Ruisdaels landskapsmåleri fick bland annat betydelse för den engelska målaren John Constables romantiska landskap.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@