,

Steen Jan

Jan Steen
Barnens måltid, ca. 1665
Olja på trä, 82 x 70,5 cm.
Inventarienummer: 0054NMK
Överförd, 1908

 

Holländarna kallar ett rörigt hem som detta för ett ”Jan Steen-hushåll”. Barnen är troligen konstnärens egna och deras tvivelaktiga beteende ska tjäna som en varning mot slöseri med Guds gåvor. Verket är humoristiskt, en parodi på ett ordentligt och hederligt familjeliv. Detaljrikedomen i för- och mellangrunden är stor, medan som väggen i
bakgrunden är bar, bara täckt av en enda spik. Utöver arbetets målerikvaliteter är den uppslupna stämningen en bra bild av den vardagspräglade intimitet som holländsk konst kunde återskapa. Johannes Hage var inte konform i sin syn på familj, barn och umgängeston, målningen passar på det sättet bra ihop med hand överordnade livssyn.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jan Steen (1626–1679)
Jan Steen var en elev till målaren Jan van Goyen och en av de mest betydande bidragsgivarna till karakteristiska folklivs- och genremåleriet, som uppstod i Holland på 1600-talet. Kärnan i hans arbete består således av motiv med scener från vardagen i Hollands lägre och mellersta klasskikt, allmänt livliga värdshusscener och tumultartade familjesammankomster. Jan Steen hade sina motiv till hands, då han i perioder även försörjde sig som värdshusvärd. Den berättande och iscensättande aspekten samt en humoristisk ton med en underliggande sträng moralisk poäng är drag som kommer igen i alla konstnärens målningar.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

Jan Steen
Barnens måltid, ca. 1665
Olja på trä, 82 x 70,5 cm.
Inventarienummer: 0054NMK
Överförd, 1908

 

Holländarna kallar ett rörigt hem som detta för ett ”Jan Steen-hushåll”. Barnen är troligen konstnärens egna och deras tvivelaktiga beteende ska tjäna som en varning mot slöseri med Guds gåvor. Verket är humoristiskt, en parodi på ett ordentligt och hederligt familjeliv. Detaljrikedomen i för- och mellangrunden är stor, medan som väggen i
bakgrunden är bar, bara täckt av en enda spik. Utöver arbetets målerikvaliteter är den uppslupna stämningen en bra bild av den vardagspräglade intimitet som holländsk konst kunde återskapa. Johannes Hage var inte konform i sin syn på familj, barn och umgängeston, målningen passar på det sättet bra ihop med hand överordnade livssyn.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jan Steen (1626–1679)
Jan Steen var en elev till målaren Jan van Goyen och en av de mest betydande bidragsgivarna till karakteristiska folklivs- och genremåleriet, som uppstod i Holland på 1600-talet. Kärnan i hans arbete består således av motiv med scener från vardagen i Hollands lägre och mellersta klasskikt, allmänt livliga värdshusscener och tumultartade familjesammankomster. Jan Steen hade sina motiv till hands, då han i perioder även försörjde sig som värdshusvärd. Den berättande och iscensättande aspekten samt en humoristisk ton med en underliggande sträng moralisk poäng är drag som kommer igen i alla konstnärens målningar.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@