,

Steen Jan

Jan Steen 
Johannes Döparen predikar, 1653
Olja på duk, 107 x 113 cm.
Inventarienummer: 0053NMK
Överförd, 1908

 

Förutom sina skildringar av vardagslivet målade Jan Steen även religiösa scener vars uttryck präglades av en annorlunda monumentalitet och allvar. I detta motiv har konstnären avbildat en upphöjd scen där ett himmelskt ljus strålar ned på Johannes Döparen. I ett landskap av träbevuxna klippor är profeten i färd med att predika inför en mer eller mindre intresserad skara skriftlärda, furstesoldater, fariséer och andra församlade. Iklädd en förnäm scharlakansröd kappa och blå turban betraktar Herodes och hans följe predikanten. Dessa står i kontrast till de fattiga och fromma människorna i förgrunden som lyssnar med stort intresse. Denna religiösa scen kan tyckas skilja sig mycket från konstnärens genrescener, men båda motiven har iscensättningen och det berättande inslaget gemensamt. Den underliggande moraliska poängen tydliggörs genom att belysa de fattigas fromhet i motsats till fariséerna misstro.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jan Steen (1626–1679)
Jan Steen var en elev till målaren Jan van Goyen och en av de mest betydande bidragsgivarna till karakteristiska folklivs- och genremåleriet, som uppstod i Holland på 1600-talet. Kärnan i hans arbete består således av motiv med scener från vardagen i Hollands lägre och mellersta klasskikt, allmänt livliga värdshusscener och tumultartade familjesammankomster. Jan Steen hade sina motiv till hands, då han i perioder även försörjde sig som värdshusvärd. Den berättande och iscensättande aspekten samt en humoristisk ton med en underliggande sträng moralisk poäng är drag som kommer igen i alla konstnärens målningar.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Jan Steen 
Johannes Döparen predikar, 1653
Olja på duk, 107 x 113 cm.
Inventarienummer: 0053NMK
Överförd, 1908

 

Förutom sina skildringar av vardagslivet målade Jan Steen även religiösa scener vars uttryck präglades av en annorlunda monumentalitet och allvar. I detta motiv har konstnären avbildat en upphöjd scen där ett himmelskt ljus strålar ned på Johannes Döparen. I ett landskap av träbevuxna klippor är profeten i färd med att predika inför en mer eller mindre intresserad skara skriftlärda, furstesoldater, fariséer och andra församlade. Iklädd en förnäm scharlakansröd kappa och blå turban betraktar Herodes och hans följe predikanten. Dessa står i kontrast till de fattiga och fromma människorna i förgrunden som lyssnar med stort intresse. Denna religiösa scen kan tyckas skilja sig mycket från konstnärens genrescener, men båda motiven har iscensättningen och det berättande inslaget gemensamt. Den underliggande moraliska poängen tydliggörs genom att belysa de fattigas fromhet i motsats till fariséerna misstro.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jan Steen (1626–1679)
Jan Steen var en elev till målaren Jan van Goyen och en av de mest betydande bidragsgivarna till karakteristiska folklivs- och genremåleriet, som uppstod i Holland på 1600-talet. Kärnan i hans arbete består således av motiv med scener från vardagen i Hollands lägre och mellersta klasskikt, allmänt livliga värdshusscener och tumultartade familjesammankomster. Jan Steen hade sina motiv till hands, då han i perioder även försörjde sig som värdshusvärd. Den berättande och iscensättande aspekten samt en humoristisk ton med en underliggande sträng moralisk poäng är drag som kommer igen i alla konstnärens målningar.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@