,

Jerichau Jens Adolf

Jens Adolf Jerichau
Kopia efter Rafael: Skolan i Aten, 1912
Olja på duk, 55 x 81,5 cm.
Inventarienummer: 0192NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2003

 

Med få breda penseldrag och förenklade former har J.A. Jerichau försökt fånga essensen av Rafaels Skolan i Aten sedd genom modernistiska ögon. Målningen utfördes medan konstnären fortfarande studerade vid konstakademien. Intresset för Rafaels konst väcktes hos den unge Jerichau genom den lärde konsthistorikern och professorn Vilhelm Wanscher som undervisade vid konstakademien. Wanschers undervisning om renässansens och barockens stora stil fick Jerichau att rikta blicken mot renässansmåleriets traditioner och införliva dem i sin egen konst. Inspirerad av framstående konstnärer som Vincent Van Gogh, Paul Cézanne och Edvard Munch blev Jerichaus skildring av den stora stilen omvandlad till ett mer modernt och expressivt bildspråk.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jens Adolf Jerichau (1890-1916)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Jens Adolf Jerichau
Kopia efter Rafael: Skolan i Aten, 1912
Olja på duk, 55 x 81,5 cm.
Inventarienummer: 0192NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2003

 

Med få breda penseldrag och förenklade former har J.A. Jerichau försökt fånga essensen av Rafaels Skolan i Aten sedd genom modernistiska ögon. Målningen utfördes medan konstnären fortfarande studerade vid konstakademien. Intresset för Rafaels konst väcktes hos den unge Jerichau genom den lärde konsthistorikern och professorn Vilhelm Wanscher som undervisade vid konstakademien. Wanschers undervisning om renässansens och barockens stora stil fick Jerichau att rikta blicken mot renässansmåleriets traditioner och införliva dem i sin egen konst. Inspirerad av framstående konstnärer som Vincent Van Gogh, Paul Cézanne och Edvard Munch blev Jerichaus skildring av den stora stilen omvandlad till ett mer modernt och expressivt bildspråk.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jens Adolf Jerichau (1890-1916)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@