,

Diest Jeronymus van

Jeronymus van Diest 
Stilla sjö, 1650-1700
Olja på trä, 33 x 36,5 cm.
Inventarienummer: 0018NMK
Överförd, 1908

 

Jeronymus van Diest vidareutvecklade den stil som kännetecknade fadern Willem van Diests gråtonade och monokroma marina motiv. Med den lätta penselföringen och de grå silvertonerna anslöt sig konstnären dessutom till en förhärskande riktning inom marinmåleriet under mitten av 1600-talet, där den tonala färgpaletten användes till att understryka den atmosfäriska stämningen. I detta marinmotiv har nederländska segelfartyg begett sig ut på ett blickstilla hav för att fiska. En liten båt styr kursen mot fiskefartygen. Den lätta dimman och det vindstilla vädret suddar ut den synliga gränsen mellan himmel och vatten, medan de grå och bruna färgnyanserna ger motivet ett lugnt och harmoniskt uttryck. Konstnären har också införlivat element från genremåleriet genom att återge de nederländska fiskarnas dagliga liv och arbete.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jeronymus van Diest (1631-ca. 1687)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen 

Beskrivning

Jeronymus van Diest 
Stilla sjö, 1650-1700
Olja på trä, 33 x 36,5 cm.
Inventarienummer: 0018NMK
Överförd, 1908

 

Jeronymus van Diest vidareutvecklade den stil som kännetecknade fadern Willem van Diests gråtonade och monokroma marina motiv. Med den lätta penselföringen och de grå silvertonerna anslöt sig konstnären dessutom till en förhärskande riktning inom marinmåleriet under mitten av 1600-talet, där den tonala färgpaletten användes till att understryka den atmosfäriska stämningen. I detta marinmotiv har nederländska segelfartyg begett sig ut på ett blickstilla hav för att fiska. En liten båt styr kursen mot fiskefartygen. Den lätta dimman och det vindstilla vädret suddar ut den synliga gränsen mellan himmel och vatten, medan de grå och bruna färgnyanserna ger motivet ett lugnt och harmoniskt uttryck. Konstnären har också införlivat element från genremåleriet genom att återge de nederländska fiskarnas dagliga liv och arbete.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jeronymus van Diest (1631-ca. 1687)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen 

@