,

Roed Jørgen

Jørgen Roed
Italiensk klostergård, odaterad
Olja på duk, 21 x 23 cm.
Inventarienummer: 0136NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Denna lilla målning från klostret Santa Scolastica i Subiaco, öster om Rom bär tydliga tecken på att ha målats på plats framför motivet. Varpå vissa ställen är penseldragen impasto och på andra de är mer genomskinliga och delar av motivet har karaktär av en skiss. Studien är från den innersta, äldsta klostergården med graciösa romanska pelare, som är omväxlande släta och vridna. Roed har varit intresserad av hur ljus och skugga har skapat dynamiska skiftningar i rumsupplevelsen och har med fina, ljusa nyanser i paletten återgett det låga, vida rumsstrukturerna. Hans intresse för arkitekturmåleri och studietiden hos C.W. Eckersberg, ligger som en underton i det nyktert observerade förhållningssättet till ämnet. Men på samma gång finns i denna studie en mjukhet som inte finns i Eckersbergs måleri.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jørgen Roed (1808-1888)
Jørgen Roed kom till akademin av konsterna när han var 14 år gammal som elev till porträttmålaren Heinrich Hansen. Han var senare elev hos C.W. Eckersberg och var under många år upptagen med arkitekturmåleri, som han, bland annat beundrade under en studieresevistelse i Italien under åren 1837-1841. Här utförde han även flera landskap och fick beställningar på altartavlor från mecenater hemma i Danmark. Efter hemkomsten, ägnade han sig främst åt porträttmåleri, av ekonomiska skäl, men det var de tidigare målningarna som hade störst betydelse för eftervärlden. Roed utförde flera konstnärsporträtt, bland andra av Wilhelm Marstrand och Herman Wilhelm Bissen.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Jørgen Roed
Italiensk klostergård, odaterad
Olja på duk, 21 x 23 cm.
Inventarienummer: 0136NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Denna lilla målning från klostret Santa Scolastica i Subiaco, öster om Rom bär tydliga tecken på att ha målats på plats framför motivet. Varpå vissa ställen är penseldragen impasto och på andra de är mer genomskinliga och delar av motivet har karaktär av en skiss. Studien är från den innersta, äldsta klostergården med graciösa romanska pelare, som är omväxlande släta och vridna. Roed har varit intresserad av hur ljus och skugga har skapat dynamiska skiftningar i rumsupplevelsen och har med fina, ljusa nyanser i paletten återgett det låga, vida rumsstrukturerna. Hans intresse för arkitekturmåleri och studietiden hos C.W. Eckersberg, ligger som en underton i det nyktert observerade förhållningssättet till ämnet. Men på samma gång finns i denna studie en mjukhet som inte finns i Eckersbergs måleri.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jørgen Roed (1808-1888)
Jørgen Roed kom till akademin av konsterna när han var 14 år gammal som elev till porträttmålaren Heinrich Hansen. Han var senare elev hos C.W. Eckersberg och var under många år upptagen med arkitekturmåleri, som han, bland annat beundrade under en studieresevistelse i Italien under åren 1837-1841. Här utförde han även flera landskap och fick beställningar på altartavlor från mecenater hemma i Danmark. Efter hemkomsten, ägnade han sig främst åt porträttmåleri, av ekonomiska skäl, men det var de tidigare målningarna som hade störst betydelse för eftervärlden. Roed utförde flera konstnärsporträtt, bland andra av Wilhelm Marstrand och Herman Wilhelm Bissen.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@