,

Roed Jørgen

Jørgen Roed
La Scala Santa i San Benedetto klostret i Subiaco, 1857
Olja på duk, 47 x 37 cm.
Inventarienummer: 0203NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2006

 

La Scala Santa, den heliga trappan, byggdes på 1100-talet på sluttningen av Monte Taleo för att skapa en länk mellan de två heliga platserna, som annars bara var förbundna med en smal stig. Trapporna blev senare integrerade i den det stora benediktinerklosterkomplexet San Benedetto med både övre och Undre kyrkorum och åtskilliga kapell. Freskerna, som kan ses på väggarna, uppfördes under 1300-talet. Det har varit sval och bekväm att befinna sig på under de varmaste timmarna på dagen och Roed tillbringade hela dagarna i de vackra rummen, där han målade områden som detta. Skildringen av arkitekturen och få figurer som befolkar trappan, är nyktert observerade och kompositionen är dynamisk. Blicken passerar ett förlopp av spetsvalv med målade fresker, som mynnar ut i den nedre kyrkan, från vilken en trappa leder upp till den övre. Munken och de tre kyrkokångarnas funktion är att ge arkitekturen mänskliga dimensioner, samt att länka samman de grundläggande rytmiska sekvenserna.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jørgen Roed (1808-1888)
Jørgen Roed kom till akademin av konsterna när han var 14 år gammal som elev till porträttmålaren Heinrich Hansen. Han var senare elev hos C.W. Eckersberg och var under många år upptagen med arkitekturmåleri, som han, bland annat beundrade under en studieresevistelse i Italien under åren 1837-1841. Här utförde han även flera landskap och fick beställningar på altartavlor från mecenater hemma i Danmark. Efter hemkomsten, ägnade han sig främst åt porträttmåleri, av ekonomiska skäl, men det var de tidigare målningarna som hade störst betydelse för eftervärlden. Roed utförde flera konstnärsporträtt, bland andra av Wilhelm Marstrand och Herman Wilhelm Bissen.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Jørgen Roed
La Scala Santa i San Benedetto klostret i Subiaco, 1857
Olja på duk, 47 x 37 cm.
Inventarienummer: 0203NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2006

 

La Scala Santa, den heliga trappan, byggdes på 1100-talet på sluttningen av Monte Taleo för att skapa en länk mellan de två heliga platserna, som annars bara var förbundna med en smal stig. Trapporna blev senare integrerade i den det stora benediktinerklosterkomplexet San Benedetto med både övre och Undre kyrkorum och åtskilliga kapell. Freskerna, som kan ses på väggarna, uppfördes under 1300-talet. Det har varit sval och bekväm att befinna sig på under de varmaste timmarna på dagen och Roed tillbringade hela dagarna i de vackra rummen, där han målade områden som detta. Skildringen av arkitekturen och få figurer som befolkar trappan, är nyktert observerade och kompositionen är dynamisk. Blicken passerar ett förlopp av spetsvalv med målade fresker, som mynnar ut i den nedre kyrkan, från vilken en trappa leder upp till den övre. Munken och de tre kyrkokångarnas funktion är att ge arkitekturen mänskliga dimensioner, samt att länka samman de grundläggande rytmiska sekvenserna.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jørgen Roed (1808-1888)
Jørgen Roed kom till akademin av konsterna när han var 14 år gammal som elev till porträttmålaren Heinrich Hansen. Han var senare elev hos C.W. Eckersberg och var under många år upptagen med arkitekturmåleri, som han, bland annat beundrade under en studieresevistelse i Italien under åren 1837-1841. Här utförde han även flera landskap och fick beställningar på altartavlor från mecenater hemma i Danmark. Efter hemkomsten, ägnade han sig främst åt porträttmåleri, av ekonomiska skäl, men det var de tidigare målningarna som hade störst betydelse för eftervärlden. Roed utförde flera konstnärsporträtt, bland andra av Wilhelm Marstrand och Herman Wilhelm Bissen.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@