,

Sonne Jørgen

Jørgen Sonne 
Fåraherdar i den romerska Campanien, 1835
Olja på duk, 57 x 71 cm.
Inventarienummer: 0197NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2004

 

1831 fick Sonne ett stipendium på 500 riksdaler för en italienresa. Det slutade med att han stannade i Rom i nästan tio år, där han främst målade genrebilder av det italienska folklivet. Campagnen var för konstnärer och dikterade en outtömlig källa av estetisk njutning. För de utomstående var folklivet och landskapet pittoreskt som i genremålarnas skildringar; men herdarnas och landsbygdsbornas liv har varit hårt, mödosamt och oromantiskt. Den sena kvällssolen kastar ett varmt, gyllene ljus över landskapet i Sonnes estetiska framställning av tre fåraherdar med sina hundar och sin fårflock. Gruppen är placerad i ett harmoniskt mönster med stiliserade former som bildar en monumentala triangel, i förgrunden.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jørgen Sonne (1801-1890)
Sonne skiljer sig från sin generations danska målare genom att inte ha varit elev till C.W. Eckersberg. Han sökte istället sina konstnärliga impulser på annat håll, bland annat i München, där han utbildade sig till bataljmålare. Han porträtterade senare stridsscener från kriget 1864, där museets grundare John Hage deltog vid fronten. Sonnes figurkompositioner följer en stiliserad och monumental estetik, medan hans landskapsstudier är mer fria och skissartade. Mellan 1831-40 bodde Sonne i Rom, där han i första hand var upptagen med genremåleriets stämningsfyllda folklivsskildringar. 1846-50 framförde Sonne friserna på Thorvaldsens museum med de distinkt stiliserade figurgrupperna i gips.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Jørgen Sonne 
Fåraherdar i den romerska Campanien, 1835
Olja på duk, 57 x 71 cm.
Inventarienummer: 0197NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, 2004

 

1831 fick Sonne ett stipendium på 500 riksdaler för en italienresa. Det slutade med att han stannade i Rom i nästan tio år, där han främst målade genrebilder av det italienska folklivet. Campagnen var för konstnärer och dikterade en outtömlig källa av estetisk njutning. För de utomstående var folklivet och landskapet pittoreskt som i genremålarnas skildringar; men herdarnas och landsbygdsbornas liv har varit hårt, mödosamt och oromantiskt. Den sena kvällssolen kastar ett varmt, gyllene ljus över landskapet i Sonnes estetiska framställning av tre fåraherdar med sina hundar och sin fårflock. Gruppen är placerad i ett harmoniskt mönster med stiliserade former som bildar en monumentala triangel, i förgrunden.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Jørgen Sonne (1801-1890)
Sonne skiljer sig från sin generations danska målare genom att inte ha varit elev till C.W. Eckersberg. Han sökte istället sina konstnärliga impulser på annat håll, bland annat i München, där han utbildade sig till bataljmålare. Han porträtterade senare stridsscener från kriget 1864, där museets grundare John Hage deltog vid fronten. Sonnes figurkompositioner följer en stiliserad och monumental estetik, medan hans landskapsstudier är mer fria och skissartade. Mellan 1831-40 bodde Sonne i Rom, där han i första hand var upptagen med genremåleriets stämningsfyllda folklivsskildringar. 1846-50 framförde Sonne friserna på Thorvaldsens museum med de distinkt stiliserade figurgrupperna i gips.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@