,

Lucas Cranach d.Ä.

Lucas Cranach d.Ä.
Caritas (Välgörenhet), 1535
Olja på trä, 50 x 34 cm.
Inventarienummer: 0017NMK
Överförd, 1908

 

Caritas kommer från latinet och betyder ”barmhärtighet”, eller för att uttrycka det annorlunda, kärlek. Detta är en av kristendomens sju kardinaldygder: Visdom, rättvisa, mod, självkontroll, tro, hopp och kärlek. I bildkonsten symboliseras caritas ofta av ett hjärta, ibland ett brinnande hjärta, eller framställs som en kvinna med små barn runt sig. I Cranachs målning sitter en kvinna på en stenbänk omgiven av fyra barn. Förutom en mycket tunn, genomskinlig slöja är hon naken, som för att symbolisera något ursprungligt. Vid hennes bröst diat ett barn och runt henne ses tre barn i olika åldrar. Hon ser på betraktaren, medan barnens uppmärksamhet är riktad mot henne. De omgivande trädens blad återges med hög noggrannhet, som är karaktäristiskt för den tyska renässansen, och i bakgrunden öppnar sig ett fantasilandskap. På framsidan av stenbänken står inskriptionen CHARITAS och årtalet 1535.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553)
Den tyske Cranach var målare och grafiker. Han verkade under en period i Wien och senare som hovkonstnär i Wittenberg, där han även drev en stor verkstad tillsammans med sönerna Hans och Lucas. Utöver sin konstnärsverkamhet var Cranach borgmästare flera gånger, han drev ett apotek och ett förlag, där han bland annat gav ut sin vän Martin Luthers skrifter. Som ung var Cranach exponent för Donauskolans uttrycksfulla målarstil. Senare utvecklade han sin egen karaktäristiskt eleganta och harmoniska hovsstil, wittenbergsstilen, med båda de sengotiska och manieristiska tendenser som kombinerades i hans mjuka, långsträckta figurtyper och lugna kompositioner.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

Lucas Cranach d.Ä.
Caritas (Välgörenhet), 1535
Olja på trä, 50 x 34 cm.
Inventarienummer: 0017NMK
Överförd, 1908

 

Caritas kommer från latinet och betyder ”barmhärtighet”, eller för att uttrycka det annorlunda, kärlek. Detta är en av kristendomens sju kardinaldygder: Visdom, rättvisa, mod, självkontroll, tro, hopp och kärlek. I bildkonsten symboliseras caritas ofta av ett hjärta, ibland ett brinnande hjärta, eller framställs som en kvinna med små barn runt sig. I Cranachs målning sitter en kvinna på en stenbänk omgiven av fyra barn. Förutom en mycket tunn, genomskinlig slöja är hon naken, som för att symbolisera något ursprungligt. Vid hennes bröst diat ett barn och runt henne ses tre barn i olika åldrar. Hon ser på betraktaren, medan barnens uppmärksamhet är riktad mot henne. De omgivande trädens blad återges med hög noggrannhet, som är karaktäristiskt för den tyska renässansen, och i bakgrunden öppnar sig ett fantasilandskap. På framsidan av stenbänken står inskriptionen CHARITAS och årtalet 1535.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553)
Den tyske Cranach var målare och grafiker. Han verkade under en period i Wien och senare som hovkonstnär i Wittenberg, där han även drev en stor verkstad tillsammans med sönerna Hans och Lucas. Utöver sin konstnärsverkamhet var Cranach borgmästare flera gånger, han drev ett apotek och ett förlag, där han bland annat gav ut sin vän Martin Luthers skrifter. Som ung var Cranach exponent för Donauskolans uttrycksfulla målarstil. Senare utvecklade han sin egen karaktäristiskt eleganta och harmoniska hovsstil, wittenbergsstilen, med båda de sengotiska och manieristiska tendenser som kombinerades i hans mjuka, långsträckta figurtyper och lugna kompositioner.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@