,

Cranach d.Ä. Lucas

Lucas Cranach d.Ä.
Madonna och Kristusbarnet med den lilla Johannes Döparen och änglarn, efter 1537
Olja på trä, 74 x 54 cm.
Inventarienummer: 0016NMK
Överförd, 1908

 

Jungfru Marias blick är påträngande och betraktaren fångas med det samma. De krokiga mandelformade ögonen har en mystisk glans över den. Mitt inne i irisen speglas korsmönstret från ett fönster som förutsäger Jesus offerdöd och samtidigt skapar liv i hans ögon. Druvorna i Johannes händer hänvisar till nattvarden, där vinet förvandlas till Kristi blod. Jungfru Maria framställs som både en mor till Guds son och som en världslig kvinna med fina spetsar och broderier. Beskrivningen av den genomskinliga slöjan och klädedräktens väsentlighet vittnar om en konstnärlig virtuositet utöver det vanliga. Cranach var en av sin tids mest eftertraktade målare. Trots periodens religiösa stridigheter, fanns bland Cranachs kunder både katoliker och protestanter. Cranachs Monogram, den bevingade ormen, som kan ses längst ner till vänster i målningen, har vingar. Före 1537 målade han som regel monogram med helt utfällda vingar.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553)
Den tyske Cranach var målare och grafiker. Han verkade under en period i Wien och senare som hovkonstnär i Wittenberg, där han även drev en stor verkstad tillsammans med sönerna Hans och Lucas. Utöver sin konstnärsverkamhet var Cranach borgmästare flera gånger, han drev ett apotek och ett förlag, där han bland annat gav ut sin vän Martin Luthers skrifter. Som ung var Cranach exponent för Donauskolans uttrycksfulla målarstil. Senare utvecklade han sin egen karaktäristiskt eleganta och harmoniska hovsstil, wittenbergsstilen, med båda de sengotiska och manieristiska tendenser som kombinerades i hans mjuka, långsträckta figurtyper och lugna kompositioner.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

Lucas Cranach d.Ä.
Madonna och Kristusbarnet med den lilla Johannes Döparen och änglarn, efter 1537
Olja på trä, 74 x 54 cm.
Inventarienummer: 0016NMK
Överförd, 1908

 

Jungfru Marias blick är påträngande och betraktaren fångas med det samma. De krokiga mandelformade ögonen har en mystisk glans över den. Mitt inne i irisen speglas korsmönstret från ett fönster som förutsäger Jesus offerdöd och samtidigt skapar liv i hans ögon. Druvorna i Johannes händer hänvisar till nattvarden, där vinet förvandlas till Kristi blod. Jungfru Maria framställs som både en mor till Guds son och som en världslig kvinna med fina spetsar och broderier. Beskrivningen av den genomskinliga slöjan och klädedräktens väsentlighet vittnar om en konstnärlig virtuositet utöver det vanliga. Cranach var en av sin tids mest eftertraktade målare. Trots periodens religiösa stridigheter, fanns bland Cranachs kunder både katoliker och protestanter. Cranachs Monogram, den bevingade ormen, som kan ses längst ner till vänster i målningen, har vingar. Före 1537 målade han som regel monogram med helt utfällda vingar.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553)
Den tyske Cranach var målare och grafiker. Han verkade under en period i Wien och senare som hovkonstnär i Wittenberg, där han även drev en stor verkstad tillsammans med sönerna Hans och Lucas. Utöver sin konstnärsverkamhet var Cranach borgmästare flera gånger, han drev ett apotek och ett förlag, där han bland annat gav ut sin vän Martin Luthers skrifter. Som ung var Cranach exponent för Donauskolans uttrycksfulla målarstil. Senare utvecklade han sin egen karaktäristiskt eleganta och harmoniska hovsstil, wittenbergsstilen, med båda de sengotiska och manieristiska tendenser som kombinerades i hans mjuka, långsträckta figurtyper och lugna kompositioner.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@