,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Landskap med ruiner, ca. 1838
Olja på papp, 26 x 35 cm.
Inventarienummer: 0099NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Vid ankomsten till Rom hade Wilhelm Marstrand svårigheter med att påbörja arbetet. I hopp om att finna inspiration tog han sig ensam ut i bergen utanför staden och började utföra studier till en altartavla. Detta landskapsmotiv är troligtvis utfört under utflykten. Med sina dekorativa kvaliteter skulle motivet passa perfekt som bakgrund till ett religiöst motiv. Konstnären har med få hastiga penseldrag antytt den frodiga vegetationen i förgrunden, vars blanka yta understryks av det intensiva, sydländska ljuset. Längre bak tornar en övervuxen ruin upp sig i ett kuperat landskap. Den pittoreska återgivningen av landskapet och ruinen för tankarna till den franska konstnären Claude Lorrain och dennes italienska landskap.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Landskap med ruiner, ca. 1838
Olja på papp, 26 x 35 cm.
Inventarienummer: 0099NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Vid ankomsten till Rom hade Wilhelm Marstrand svårigheter med att påbörja arbetet. I hopp om att finna inspiration tog han sig ensam ut i bergen utanför staden och började utföra studier till en altartavla. Detta landskapsmotiv är troligtvis utfört under utflykten. Med sina dekorativa kvaliteter skulle motivet passa perfekt som bakgrund till ett religiöst motiv. Konstnären har med få hastiga penseldrag antytt den frodiga vegetationen i förgrunden, vars blanka yta understryks av det intensiva, sydländska ljuset. Längre bak tornar en övervuxen ruin upp sig i ett kuperat landskap. Den pittoreska återgivningen av landskapet och ruinen för tankarna till den franska konstnären Claude Lorrain och dennes italienska landskap.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@