,

Rørbye Martinus

Martinus Rørbye
Stranden vid Skagen Vesterby, 1847
Olja på duk, 38 x 53 cm.
Inventarienummer: 0138NMK
Förvärvad 1895. Överförd till museet 1908

 

För Rørbyes samtidiga var Jylland precis lika exotiskt som Rom eller fjärran östern. Konstnären var flera gånger på Jylland och var en av de första danska målare som upptäckte Skagens speciella kvaliteter. En varm och blåsig sommardag målade Rørbye fiskare på stranden i Skagen, som lossade torv från fartyg. Målningen är fri och penselföringen bred och luftig, vilket tyder på att det är en skiss. Kompositionen är summarisk och vissa former och element indikeras endast med en enda målarkludd. Det är helheten med strand, vind, blåst, ljus och luft, som har intresserat Rørbye och han föregriper på detta sätt Skagenmålarnas kännetecken en generation, innan det blev ett begrepp.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Martinus Rørbye (1803-1848)
Rørbye föddes in i en dansk ämbetsfamilj i Norge, men flyttade som barn med sin familj till Danmark. Han var akademiutbildad under C.W. Eckersberg, från vilken han fortsatte den sakliga och verklighetsnära hållningen till sina motiv. Rørbye var reslysten och reste vidare runt än någon annan av de danska guldålderkonstnärerna. Bland annat var han i Norge, Frankrike, Italien, Grekland och Turkiet, där han utförde många penn- och oljeskisser a av olika motiv för att senare använda i målningar. 1844 han blev professor vid Kunstakademiet, men dog fyra år senare av sjukdom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Martinus Rørbye
Stranden vid Skagen Vesterby, 1847
Olja på duk, 38 x 53 cm.
Inventarienummer: 0138NMK
Förvärvad 1895. Överförd till museet 1908

 

För Rørbyes samtidiga var Jylland precis lika exotiskt som Rom eller fjärran östern. Konstnären var flera gånger på Jylland och var en av de första danska målare som upptäckte Skagens speciella kvaliteter. En varm och blåsig sommardag målade Rørbye fiskare på stranden i Skagen, som lossade torv från fartyg. Målningen är fri och penselföringen bred och luftig, vilket tyder på att det är en skiss. Kompositionen är summarisk och vissa former och element indikeras endast med en enda målarkludd. Det är helheten med strand, vind, blåst, ljus och luft, som har intresserat Rørbye och han föregriper på detta sätt Skagenmålarnas kännetecken en generation, innan det blev ett begrepp.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Martinus Rørbye (1803-1848)
Rørbye föddes in i en dansk ämbetsfamilj i Norge, men flyttade som barn med sin familj till Danmark. Han var akademiutbildad under C.W. Eckersberg, från vilken han fortsatte den sakliga och verklighetsnära hållningen till sina motiv. Rørbye var reslysten och reste vidare runt än någon annan av de danska guldålderkonstnärerna. Bland annat var han i Norge, Frankrike, Italien, Grekland och Turkiet, där han utförde många penn- och oljeskisser a av olika motiv för att senare använda i målningar. 1844 han blev professor vid Kunstakademiet, men dog fyra år senare av sjukdom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@