,

Rørbye Martinus

Martinus Rørbye
Porträtt av målaren C.A. Lorentzen, 1827
Olja på duk, 95 x 77 cm.
Inventarienummer: 2018NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 2016

 

Christian August Lorentzen (1749–1828) efterträdde Jens Juel som professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn år 1803. Det är samma år som Lorentzens framtida elev Martinus Rørbye (1803–1848) föddes.
Rørbye började på Kunstakademiet 1819, och år 1827 målade han porträttet av den gamla professorn, som dog följande år. Målningen ställdes ut på Charlottenborg 1828 och fick mycket beröm från en av tidens smakdomare, konsthistorikern N. L. Høyen, som annars kunde vara mycket hård i sin kritik. Høyen skrev bland annat: ”den gamle, vänlige mannen sitter nöjd framför sitt staffli, omgiven av konstverk. Det verkar som om något plötsligt dragit hans uppmärksamhet från arbetet, och det tycks som om han inte så mycket ser på ett visst objekt utan mycket mer är försjunken i en reflektion över det sedda; men härmed har det inträtt en fullständig vila från arbetet, och denna frid som genomsyrar hela kroppen, samtidigt som ett inre liv glimmar till i ögonen, är utmärkt framställd. Man kan inte tröttna på att betrakta detta stycke.”
Høyen har rätt, man tröttnar aldrig på att se detta porträtt. Professorn skildras i sin ateljé på Charlottenborg, och det är ett mycket inkännande porträtt. Den gamle konstnären sitter som om han fallit i drömmar, med glasögonen uppe i pannan, försjunken i egna tankar. Vad tänker han på; är han trött? Han var på väg att fylla 80 år, och både han och hunden längtar kanske efter evig vila? Med Lorentzens död försvann en av företrädarna för det gamla Kunstakademiet, och hans yngre kollega C.W. Eckersberg, som också undervisade Rørbye, blev den som kom att prägla den nya eran inom konsten.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Martinus Rørbye (1803-1848)
Rørbye föddes in i en dansk ämbetsfamilj i Norge, men flyttade som barn med sin familj till Danmark. Han var akademiutbildad under C.W. Eckersberg, från vilken han fortsatte den sakliga och verklighetsnära hållningen till sina motiv. Rørbye var reslysten och reste vidare runt än någon annan av de danska guldålderkonstnärerna. Bland annat var han i Norge, Frankrike, Italien, Grekland och Turkiet, där han utförde många penn- och oljeskisser a av olika motiv för att senare använda i målningar. 1844 han blev professor vid Kunstakademiet, men dog fyra år senare av sjukdom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Martinus Rørbye
Porträtt av målaren C.A. Lorentzen, 1827
Olja på duk, 95 x 77 cm.
Inventarienummer: 2018NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 2016

 

Christian August Lorentzen (1749–1828) efterträdde Jens Juel som professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn år 1803. Det är samma år som Lorentzens framtida elev Martinus Rørbye (1803–1848) föddes.
Rørbye började på Kunstakademiet 1819, och år 1827 målade han porträttet av den gamla professorn, som dog följande år. Målningen ställdes ut på Charlottenborg 1828 och fick mycket beröm från en av tidens smakdomare, konsthistorikern N. L. Høyen, som annars kunde vara mycket hård i sin kritik. Høyen skrev bland annat: ”den gamle, vänlige mannen sitter nöjd framför sitt staffli, omgiven av konstverk. Det verkar som om något plötsligt dragit hans uppmärksamhet från arbetet, och det tycks som om han inte så mycket ser på ett visst objekt utan mycket mer är försjunken i en reflektion över det sedda; men härmed har det inträtt en fullständig vila från arbetet, och denna frid som genomsyrar hela kroppen, samtidigt som ett inre liv glimmar till i ögonen, är utmärkt framställd. Man kan inte tröttna på att betrakta detta stycke.”
Høyen har rätt, man tröttnar aldrig på att se detta porträtt. Professorn skildras i sin ateljé på Charlottenborg, och det är ett mycket inkännande porträtt. Den gamle konstnären sitter som om han fallit i drömmar, med glasögonen uppe i pannan, försjunken i egna tankar. Vad tänker han på; är han trött? Han var på väg att fylla 80 år, och både han och hunden längtar kanske efter evig vila? Med Lorentzens död försvann en av företrädarna för det gamla Kunstakademiet, och hans yngre kollega C.W. Eckersberg, som också undervisade Rørbye, blev den som kom att prägla den nya eran inom konsten.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Martinus Rørbye (1803-1848)
Rørbye föddes in i en dansk ämbetsfamilj i Norge, men flyttade som barn med sin familj till Danmark. Han var akademiutbildad under C.W. Eckersberg, från vilken han fortsatte den sakliga och verklighetsnära hållningen till sina motiv. Rørbye var reslysten och reste vidare runt än någon annan av de danska guldålderkonstnärerna. Bland annat var han i Norge, Frankrike, Italien, Grekland och Turkiet, där han utförde många penn- och oljeskisser a av olika motiv för att senare använda i målningar. 1844 han blev professor vid Kunstakademiet, men dog fyra år senare av sjukdom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@