,

Rørbye Martinus

Martinus Rørbye
En sittande nubier, Rom, 1839
Olja på duk, 75 x 61 cm.
Inventarienummer: 0209NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Kulturstyrelsen och Ny Carlsbergfondet, 2012

 

Rørbye hade ett stort intresse för främmande motiv, som han hade stora möjligheter att spåra upp på sina resor runt om i världen. Det är karaktäristiskt för Rørbye att han återgav det han såg med en närapå etnografisk noggrannhet. Detta ovanliga porträtt av en nubier tillhör denna motivgrupp, men har samtidigt något nästan intimt över sig.
Rørbye träffade honom i Rom 1839 och fick omedelbart lust att måla honom. Senare upprepade han målningen hela två gånger, som vittnar om hans uppenbara fascination med mannen, som han har porträtterat med varm inlevelse och sympati. Att mannen röker en cigarett bidrar till att ge motivet en exotisk karaktär, då vita cigaretter på den tiden då bilden målades, ännu inte var vanliga.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Martinus Rørbye (1803-1848)
Rørbye föddes in i en dansk ämbetsfamilj i Norge, men flyttade som barn med sin familj till Danmark. Han var akademiutbildad under C.W. Eckersberg, från vilken han fortsatte den sakliga och verklighetsnära hållningen till sina motiv. Rørbye var reslysten och reste vidare runt än någon annan av de danska guldålderkonstnärerna. Bland annat var han i Norge, Frankrike, Italien, Grekland och Turkiet, där han utförde många penn- och oljeskisser a av olika motiv för att senare använda i målningar. 1844 han blev professor vid Kunstakademiet, men dog fyra år senare av sjukdom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Martinus Rørbye
En sittande nubier, Rom, 1839
Olja på duk, 75 x 61 cm.
Inventarienummer: 0209NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Kulturstyrelsen och Ny Carlsbergfondet, 2012

 

Rørbye hade ett stort intresse för främmande motiv, som han hade stora möjligheter att spåra upp på sina resor runt om i världen. Det är karaktäristiskt för Rørbye att han återgav det han såg med en närapå etnografisk noggrannhet. Detta ovanliga porträtt av en nubier tillhör denna motivgrupp, men har samtidigt något nästan intimt över sig.
Rørbye träffade honom i Rom 1839 och fick omedelbart lust att måla honom. Senare upprepade han målningen hela två gånger, som vittnar om hans uppenbara fascination med mannen, som han har porträtterat med varm inlevelse och sympati. Att mannen röker en cigarett bidrar till att ge motivet en exotisk karaktär, då vita cigaretter på den tiden då bilden målades, ännu inte var vanliga.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Martinus Rørbye (1803-1848)
Rørbye föddes in i en dansk ämbetsfamilj i Norge, men flyttade som barn med sin familj till Danmark. Han var akademiutbildad under C.W. Eckersberg, från vilken han fortsatte den sakliga och verklighetsnära hållningen till sina motiv. Rørbye var reslysten och reste vidare runt än någon annan av de danska guldålderkonstnärerna. Bland annat var han i Norge, Frankrike, Italien, Grekland och Turkiet, där han utförde många penn- och oljeskisser a av olika motiv för att senare använda i målningar. 1844 han blev professor vid Kunstakademiet, men dog fyra år senare av sjukdom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@