,

Hobbema Meindert

Meindert Hobbema
Vattenkvarnen, 1662
Olja på trä, 57 x 72 cm.
Inventarienummer: 0028NMK
Överförd, 1908

 

Tiden tycks ha stannat här, där tystnaden och förfallet går hand i hand. Den gamla murkna, grå vattenkvarnen är inte i drift längre, det finns inget brusande vatten. En man sitter med ryggen till i egna tankar och längst ute till vänster går ett par bakom vattenkvarnen. Tillsammans med en skällande hund och en uppskrämd and är dessa de enda elementen i rörelse i detta pittoreska landskap. Om den gamla vattenkvarnen skall tolkas som liknelse av tidens gång och förgänglighet av alla saker, eller om det helt enkelt är
ett uttryck för en romantisk vördnad för förfallets estetik, måste vara upp till den enskilde att döma. Vattenkvarnen som motiv kommer igen mer än 30 gånger i Hobbemas produktion.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Meindert Hobbema (1638-1709)
Hobbema var som en ung lärling i Jacob van Ruisdaels verkstad, där han studerade nordiskt landskapsmåleri, som senare blev den genre han kom att arbeta främst med. I en serie av målningar, lät han sig direkt inspireras av mästaren, bland annat i sina många motiv med vattenkvarnar från 1630-talet. Hobbemas stil imiterades redan under hans samtid, men det var inte förrän i slutet av 1800-talet som intresset för hans konst vaknade upp på allvar, bland annat genom romantiska landskapsmålare som engelska William Turnor och John Constable.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

Beskrivning

Meindert Hobbema
Vattenkvarnen, 1662
Olja på trä, 57 x 72 cm.
Inventarienummer: 0028NMK
Överförd, 1908

 

Tiden tycks ha stannat här, där tystnaden och förfallet går hand i hand. Den gamla murkna, grå vattenkvarnen är inte i drift längre, det finns inget brusande vatten. En man sitter med ryggen till i egna tankar och längst ute till vänster går ett par bakom vattenkvarnen. Tillsammans med en skällande hund och en uppskrämd and är dessa de enda elementen i rörelse i detta pittoreska landskap. Om den gamla vattenkvarnen skall tolkas som liknelse av tidens gång och förgänglighet av alla saker, eller om det helt enkelt är
ett uttryck för en romantisk vördnad för förfallets estetik, måste vara upp till den enskilde att döma. Vattenkvarnen som motiv kommer igen mer än 30 gånger i Hobbemas produktion.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Meindert Hobbema (1638-1709)
Hobbema var som en ung lärling i Jacob van Ruisdaels verkstad, där han studerade nordiskt landskapsmåleri, som senare blev den genre han kom att arbeta främst med. I en serie av målningar, lät han sig direkt inspireras av mästaren, bland annat i sina många motiv med vattenkvarnar från 1630-talet. Hobbemas stil imiterades redan under hans samtid, men det var inte förrän i slutet av 1800-talet som intresset för hans konst vaknade upp på allvar, bland annat genom romantiska landskapsmålare som engelska William Turnor och John Constable.

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@