,

Berchem Nicolaes Pietersz

Nicolaes Pietersz. Berchem 
Bergslandskap med boskapsherdar, ca. 1650
Olja på duk, 107 x 137 cm.
Inventarienummer: 0004NMK
Överförd, 1908

 

Nicolaes Berchem var, tillsammans med Jan Both, en av de ledande företrädarna för det italienskt inspirerade landskapsmåleriet under 1600-talet. Han gjorde det till sin främsta uppgift att fånga skönheten som kännetecknar den sydländska landskapet med dess gyllene ljus, majestätiska natur och fridsamma herdeliv. Detta bergslandskap kan mycket väl ha skapats efter intryck från en resa till Italien som konstnären enligt uppgift företog på 1640-talet. Utöver att återge gryningsljusets rosa sken har konstnären velat skildra det lantliga livet bland människor i nära kontakt med naturen. Berchems idealiserade lantliga scener hade stort inflytande på senare generationer av såväl inhemska som utländska konstnärer, bland andra den nederländske landskapsmålaren Barend Cornelis Koekkoek och den franske rokokomålaren Jean-Baptiste Pilement.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Nicolaes Pieterszoon Berchem (1620-1683)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Nicolaes Pietersz. Berchem 
Bergslandskap med boskapsherdar, ca. 1650
Olja på duk, 107 x 137 cm.
Inventarienummer: 0004NMK
Överförd, 1908

 

Nicolaes Berchem var, tillsammans med Jan Both, en av de ledande företrädarna för det italienskt inspirerade landskapsmåleriet under 1600-talet. Han gjorde det till sin främsta uppgift att fånga skönheten som kännetecknar den sydländska landskapet med dess gyllene ljus, majestätiska natur och fridsamma herdeliv. Detta bergslandskap kan mycket väl ha skapats efter intryck från en resa till Italien som konstnären enligt uppgift företog på 1640-talet. Utöver att återge gryningsljusets rosa sken har konstnären velat skildra det lantliga livet bland människor i nära kontakt med naturen. Berchems idealiserade lantliga scener hade stort inflytande på senare generationer av såväl inhemska som utländska konstnärer, bland andra den nederländske landskapsmålaren Barend Cornelis Koekkoek och den franske rokokomålaren Jean-Baptiste Pilement.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Nicolaes Pieterszoon Berchem (1620-1683)

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@