,

Okänd konstnär

Okänd konstnär
Munterhet i en bondstuga, ca. 1650
Olja på trä, 39 x 57 cm.
Inventarienummer: 0043NMK
Överförd, 1908

 

I en dunkel bondstuga faller ett starkt ljus på en grupp bönder i feststämning. I centrum syns en bonde som i sitt välbefinnande sitter avslappnat på en stol, medan kvinnan till höger om honom håller sitt ölglas i ett fast grepp.
Bakom dem kämpar en spelman med att stämma sin fiol till stort nöje för mannen bredvid. En pojke sitter på det smutsiga golvet och är helt opåverkad av spektaklet som utspelar sig kring honom. Istället är hans uppmärksamhet riktad mot gårdshunden som han klappar kärleksfullt. Även om konstnären bakom detta motiv är okänd, är påverkan från Adriaen van Ostades tidiga genremålningar tydlig i såväl formspråk som innehåll. Både det starka ljuset och den humoristiska skildringen av enkla bönder i festligt lag går igen i van Ostades folklivsskildringar från 1600-talets första hälft.
Download foto »

PUBLIC DOMAIN

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Okänd konstnär
Munterhet i en bondstuga, ca. 1650
Olja på trä, 39 x 57 cm.
Inventarienummer: 0043NMK
Överförd, 1908

 

I en dunkel bondstuga faller ett starkt ljus på en grupp bönder i feststämning. I centrum syns en bonde som i sitt välbefinnande sitter avslappnat på en stol, medan kvinnan till höger om honom håller sitt ölglas i ett fast grepp.
Bakom dem kämpar en spelman med att stämma sin fiol till stort nöje för mannen bredvid. En pojke sitter på det smutsiga golvet och är helt opåverkad av spektaklet som utspelar sig kring honom. Istället är hans uppmärksamhet riktad mot gårdshunden som han klappar kärleksfullt. Även om konstnären bakom detta motiv är okänd, är påverkan från Adriaen van Ostades tidiga genremålningar tydlig i såväl formspråk som innehåll. Både det starka ljuset och den humoristiska skildringen av enkla bönder i festligt lag går igen i van Ostades folklivsskildringar från 1600-talets första hälft.
Download foto »

PUBLIC DOMAIN

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@