,

Kretsen eller verkstaden runt Peter Paul Rubens och Anthonis van Dyck

Kretsen eller verkstaden runt Peter Paul Rubens och Anthonis van Dyck
Porträtt av en man iförd mörk dräkt och pipkrage, ca 1618
Olja på trä, 104 x 74 cm.
Inventarienummer: 0048NMK
Förvärv: Köpt 1902

Målningen köptes ursprungligen i Paris som ett verk av den flamländska barockmålaren Peter Paul Rubens och dateras 1616–1620. Den har senare tillskrivits Anthony van Dyck som ett ungdomsverk. Porträttet är en knäbild i naturlig storlek. Över den svarta, fint mönstrade dräkten bär mannen en bred pipkrage – ett mode som var särskilt utbrett under andra hälften av 1500-talet. Stilen är dämpad men uttrycksfull, och den mörka färgpaletten är karakteristisk för det borgerliga porträttmåleriet i Nederländerna under 1600-talet. Porträttet han ha utgjort den ena hälften av ett par. Under den holländska guldåldern var det vanligt att nygifta par lät porträttera sig inom två år efter att ha ingått äktenskap. Enligt det traditionella kompositionsschemat för dubbelporträtt av gifta par avbildades mannen till vänster sett ur betraktarens synvinkel och kvinnan till höger. Par kunde också låta sig porträtteras vid en senare tidpunkt, men då var det ofta förknippat med andra stora händelser i livet, såsom att flytta till ett nytt hus eller att få en högre social position.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Kretsen eller verkstaden runt Peter Paul Rubens och Anthonis van Dyck
Porträtt av en man iförd mörk dräkt och pipkrage, ca 1618
Olja på trä, 104 x 74 cm.
Inventarienummer: 0048NMK
Förvärv: Köpt 1902

Målningen köptes ursprungligen i Paris som ett verk av den flamländska barockmålaren Peter Paul Rubens och dateras 1616–1620. Den har senare tillskrivits Anthony van Dyck som ett ungdomsverk. Porträttet är en knäbild i naturlig storlek. Över den svarta, fint mönstrade dräkten bär mannen en bred pipkrage – ett mode som var särskilt utbrett under andra hälften av 1500-talet. Stilen är dämpad men uttrycksfull, och den mörka färgpaletten är karakteristisk för det borgerliga porträttmåleriet i Nederländerna under 1600-talet. Porträttet han ha utgjort den ena hälften av ett par. Under den holländska guldåldern var det vanligt att nygifta par lät porträttera sig inom två år efter att ha ingått äktenskap. Enligt det traditionella kompositionsschemat för dubbelporträtt av gifta par avbildades mannen till vänster sett ur betraktarens synvinkel och kvinnan till höger. Par kunde också låta sig porträtteras vid en senare tidpunkt, men då var det ofta förknippat med andra stora händelser i livet, såsom att flytta till ett nytt hus eller att få en högre social position.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@