,

Bache Otto

Otto Bache
En mjölkpiga, 1876
Olja på duk, 43 x 32 cm.
Inventarienummer: 0071NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

En mjölkpiga går på en slingrande stig omgiven av tät skog. Två mjölkhinkar är fastbundna i ett ok som bärs på axlarna. En katt som frestats av mjölken har följt henne på vägen från den gård som kan ses i bakgrunden. Förutom att skildra det köpenhamnska folklivet utförde Otto Bache också flera nationalromantiska målningar av livet på landsbygden. Även om gårdsdjur ofta intar en framträdande plats i Baches vardagsskildringar av bondelivet var han också intresserad av bondebefolkningens liv och arbete. Här är det inte katten utan den hårt arbetande mjölkpigan som bildar den naturliga mittpunkten för bildens struktur och uttryck.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Otto Bache (1839-1927)
Den danska konstnären Otto Baches tidiga verk präglas av nationalromantiska skildringar av bondebefolkningen, men det är framför allt för sitt senare bemästrande av porträttkonsten liksom av historie- och djurmåleriet som Otto Bache vann en plats i den danska konsthistorien.

Vid blott tio års ålder blev Bache antagen till konstakademin i Köpenhamn, en skola han förblev knuten till livet igenom, först som student och senare som professor och chef. Hans stil var påverkad av den akademiska, detaljrika naturalism som Eckersberg introducerade, men mötet med modernismens nya strömningar i Paris fick stor betydelse för Baches kolorit, ljussättning och val av motiv. Bache var en av de första som införde det nya franska måleriet till Danmark under åren kring 1870, men till skillnad från sina samtida som Krøyer och Philipsen höll Bache i högre grad fast vid den traditionella målarskolan. Detta gjorde honom populär i konservativa kretsar som kungahuset, till vilket Bache skapade flera porträtt och historiemålningar. Emellertid har det också inneburit att Bache ofta förbisetts av eftervärlden.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Otto Bache
En mjölkpiga, 1876
Olja på duk, 43 x 32 cm.
Inventarienummer: 0071NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

En mjölkpiga går på en slingrande stig omgiven av tät skog. Två mjölkhinkar är fastbundna i ett ok som bärs på axlarna. En katt som frestats av mjölken har följt henne på vägen från den gård som kan ses i bakgrunden. Förutom att skildra det köpenhamnska folklivet utförde Otto Bache också flera nationalromantiska målningar av livet på landsbygden. Även om gårdsdjur ofta intar en framträdande plats i Baches vardagsskildringar av bondelivet var han också intresserad av bondebefolkningens liv och arbete. Här är det inte katten utan den hårt arbetande mjölkpigan som bildar den naturliga mittpunkten för bildens struktur och uttryck.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Otto Bache (1839-1927)
Den danska konstnären Otto Baches tidiga verk präglas av nationalromantiska skildringar av bondebefolkningen, men det är framför allt för sitt senare bemästrande av porträttkonsten liksom av historie- och djurmåleriet som Otto Bache vann en plats i den danska konsthistorien.

Vid blott tio års ålder blev Bache antagen till konstakademin i Köpenhamn, en skola han förblev knuten till livet igenom, först som student och senare som professor och chef. Hans stil var påverkad av den akademiska, detaljrika naturalism som Eckersberg introducerade, men mötet med modernismens nya strömningar i Paris fick stor betydelse för Baches kolorit, ljussättning och val av motiv. Bache var en av de första som införde det nya franska måleriet till Danmark under åren kring 1870, men till skillnad från sina samtida som Krøyer och Philipsen höll Bache i högre grad fast vid den traditionella målarskolan. Detta gjorde honom populär i konservativa kretsar som kungahuset, till vilket Bache skapade flera porträtt och historiemålningar. Emellertid har det också inneburit att Bache ofta förbisetts av eftervärlden.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@