,

Brueghel d.Y. Pieter

Pieter Brueghel d.Y. 
Hemresan från marknaden, 1620-talet
Olja på trä, 39,5 x 58 cm.
Inventarienummer: 0011NMK
Överförd, 1908

 

En gråvädersdag, är bönderna i upprymd stämning på väg hem från marknaden, årliga firandet av kyrkans invigning. De nära hundra figurerna i bilden representerar en mängd olika sinnesstämningar. Bönderna återges som vanliga människor med primitiva önskningar och behov, medan den lilla gruppen fina borgare framme till vänster i målningen uppträder lågmält och tyst som en slags betraktare till de uppsluppna festscenerna. Stämningen i verket väcker nöje och undrar. Som en betraktare ler man automatiskt åt De karikeraterade och småerotiska scenerna. Men som med alla Brueghels målningar med marknader som motiv, präglas de av en stark moralisk poäng, varför det kan betraktas som en satirisk kommentar till dåtidens obehärskade leverne bland bönderna.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Pieter Brueghel d.Y. (ca. 1564-1636)
Pieter Brueghel yngre var äldste son till den berömda Pieter Bruegel d.ä., även kallad Bonde Bruegel. I sina omfattande verk specialiserade han sig på kopior och imitationer av faderns genrebilder med figurrika landsortsmarknader och bondbröllop, det blev en specialitet inom det flamländska måleriet långt in på 1600-talet. Dessutom producerade han karikatyrer och helvetesframställningar. Hans målningar är ofta mindre till formatet, nedtonade i färgsättningen med starka konturlinjer och de kännetecknas av stor detaljrikedom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

Pieter Brueghel d.Y. 
Hemresan från marknaden, 1620-talet
Olja på trä, 39,5 x 58 cm.
Inventarienummer: 0011NMK
Överförd, 1908

 

En gråvädersdag, är bönderna i upprymd stämning på väg hem från marknaden, årliga firandet av kyrkans invigning. De nära hundra figurerna i bilden representerar en mängd olika sinnesstämningar. Bönderna återges som vanliga människor med primitiva önskningar och behov, medan den lilla gruppen fina borgare framme till vänster i målningen uppträder lågmält och tyst som en slags betraktare till de uppsluppna festscenerna. Stämningen i verket väcker nöje och undrar. Som en betraktare ler man automatiskt åt De karikeraterade och småerotiska scenerna. Men som med alla Brueghels målningar med marknader som motiv, präglas de av en stark moralisk poäng, varför det kan betraktas som en satirisk kommentar till dåtidens obehärskade leverne bland bönderna.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Pieter Brueghel d.Y. (ca. 1564-1636)
Pieter Brueghel yngre var äldste son till den berömda Pieter Bruegel d.ä., även kallad Bonde Bruegel. I sina omfattande verk specialiserade han sig på kopior och imitationer av faderns genrebilder med figurrika landsortsmarknader och bondbröllop, det blev en specialitet inom det flamländska måleriet långt in på 1600-talet. Dessutom producerade han karikatyrer och helvetesframställningar. Hans målningar är ofta mindre till formatet, nedtonade i färgsättningen med starka konturlinjer och de kännetecknas av stor detaljrikedom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@