,

Vlieger Simon Jacobz de

Simon Jacobz de Vlieger 
Kustparti vid Zuidersjön, 1645
Olja på trä, 79 x 129 cm.
Inventarienummer: 0063NMK
Köpt, 1910

 

En båt har halats upp på en strandkant vid Zuidersjön. Längre bak reser sig grupper av träd samt ett torn över en mur bakom en brygga. Två koffar (flatbottnade fartyg) är förtöjda vid bryggan, medan två örlogsskepp har gett sig ut på sjön. Ett gyllene ljus bryter fram bakom träden och lyser upp den stillsamma, blå himlen. Simon de Vlieger inledde sin karriär med att utföra motiv av stormiga vatten. Influerad av Jan Porcellis sökte han dock i sina senare marina motiv att i högre grad fånga den lugna och atmosfäriska stämningen som kännetecknade det vindstilla vattnet vid Hollands kustlinjer. Den stillastående himlen, den låga horisonten och de ljusa färgtonerna blev kännetecknande element i de Vliegers sena marinmotiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Simon Jacobz de Vlieger (1601-1653)

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Simon Jacobz de Vlieger 
Kustparti vid Zuidersjön, 1645
Olja på trä, 79 x 129 cm.
Inventarienummer: 0063NMK
Köpt, 1910

 

En båt har halats upp på en strandkant vid Zuidersjön. Längre bak reser sig grupper av träd samt ett torn över en mur bakom en brygga. Två koffar (flatbottnade fartyg) är förtöjda vid bryggan, medan två örlogsskepp har gett sig ut på sjön. Ett gyllene ljus bryter fram bakom träden och lyser upp den stillsamma, blå himlen. Simon de Vlieger inledde sin karriär med att utföra motiv av stormiga vatten. Influerad av Jan Porcellis sökte han dock i sina senare marina motiv att i högre grad fånga den lugna och atmosfäriska stämningen som kännetecknade det vindstilla vattnet vid Hollands kustlinjer. Den stillastående himlen, den låga horisonten och de ljusa färgtonerna blev kännetecknande element i de Vliegers sena marinmotiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Simon Jacobz de Vlieger (1601-1653)

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@